Ga naar content

Miljoenennota 2018: extra geld voor veiligheid

Laatste update:

Nederland - In de Miljoenennota 2018 maakt het kabinet 116 miljoen euro extra vrij voor de veiligheid in Nederland. ‘Het is positief dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid’, aldus korpschef Erik Akerboom. ‘Het helpt ons in de strijd tegen cybercrime en terrorisme, ontwikkelingen die steeds meer van ons als politie vragen.’

Detailopname surveillancewagen

Het kabinet heeft in de begroting 2018 onder andere de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Nederland investeert de komende jaren in de bestrijding van cybercriminaliteit en de versterking van cybersecurity. De komende jaren komt er een extra bedrag van (structureel) 26 miljoen euro beschikbaar.
  • Om adequaat te kunnen reageren op mogelijke terroristische aanslagen wordt onder andere het reactieconcept van de Dienst Speciale Interventies (DSI) versterkt, zowel op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit als van  snelle inzetbaarheid. Hiervoor is in 2018 18 miljoen euro beschikbaar, vanaf 2019 loopt dat bedrag structureel op tot € 22 miljoen euro.
  • De politie werft nieuw personeel om de capaciteit voor de aanpak van cybercrime op landelijk en regionaal niveau te versterken. Ook is het streven meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en 50 complexe.
  • De integrale aanpak van High Impact Crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten) wordt voortgezet. Daar wordt tot en met 2021 jaarlijks ruim 7,5 miljoen euro voor uitgetrokken.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Daar is extra financiering voor vrijgemaakt, oplopend tot jaarlijks 10 miljoen euro per 2018. Daarnaast is komend jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor het afpakken van crimineel vermogen.
  • Om de gebiedsgerichte politie-inzet te versterken krijgt de politie ruim 9 miljoen euro structureel erbij.

Innovatief
Akerboom: ‘Nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, veranderen het politiewerk continu. Als korps willen we vernieuwend en innovatief inspelen op die veranderingen. Wij hebben daar de afgelopen jaren al in geïnvesteerd. Dat willen we ook de komende jaren doen. Zodat we kunnen blijven doen wat van ons wordt gevraagd.’

Het demissionaire kabinet presenteerde een beleidsarme begroting. Het wachten is op een nieuw kabinet. De korpschef: ‘Ik kijk uit naar de plannen van het nieuwe kabinet. We zijn heel benieuwd wat die betekenen voor de veiligheid en voor politiemensen. Ik heb de informateur aandacht gevraagd voor de grote druk op politiemensen, voor ruimte voor vernieuwing, voor het flexibel kunnen inspelen op de veranderende samenleving en voor goede zorg voor politiemensen.’