Ga naar content

Verzuim politie gelijk gebleven

Laatste update:

Den Haag - ​Uit de halfjaarcijfers die de politie donderdag 21 september publiceert, blijkt dat het verzuim onder medewerkers na een langdurige stijging is gestabiliseerd. De gewenste daling is echter nog niet bereikt.

Detailopname surveillancewagen

In 2014 kreeg het korps voor het eerst een landelijk beeld van langdurig verzuim door politiemedewerkers. Omdat veel zaken voor verbetering vatbaar waren, is een reeks maatregelen getroffen. ‘Die maatregelen hebben zeker resultaat gehad’, aldus Leonard Kok, binnen de korpsleiding verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. ‘Was in 2014 nog maar 45% van alle verzuimdossiers op orde, nu ligt dat op 79%. In 2014 bleek ook dat veel collega’s langdurig ziek thuis zaten zonder contact met hun leidinggevenden. Inmiddels wordt dat contact in de meeste gevallen tijdig gelegd. We blijven er energie opzetten dat dit in álle gevallen gebeurt.’

Nieuwe maatregelen

De gewenste daling van 7% naar 6,5% werd in de eerste zes maanden van 2017 echter nog niet gehaald. Er zijn aanvullende maatregelen genomen. Zo gaat een speciaal team van deskundigen de leidinggevenden helpen bij de aanpak van langdurig verzuim.

Vakbonden

De politievakorganisaties uitten onlangs ook hun zorgen over het verzuim. De korpsleiding wil graag de krachten bundelen om de preventie en de aanpak te verbeteren. Leonard: ‘We hebben de afgelopen jaren veel van de organisatie en haar mensen gevraagd. Dat de verzuimcijfers ondanks de getroffen maatregelen afgelopen half jaar toch niet daalden, ligt ook aan de onrust door de reorganisatie. Uit in- en extern onderzoek blijkt dat politiemensen trots zijn op hun vak, maar kritisch op de organisatie. Ze krijgen stress van organisatorisch gedoe. Als wij dat onvoldoende vóór zijn of op kunnen vangen, kan dat leiden tot een conflict of een burn-out. Wij moeten – met elkaar – alles op alles zetten om ziekteverzuim te voorkomen. En als het zich onverhoopt toch voordoet, moeten we de opvang of re-integratie goed geregeld hebben.’

Maatregel 1

De visie die de politie heeft op verzuim kent een centrale lijn: medewerker en leidinggevende zijn samen verantwoordelijk. Zij worden ondersteund door deskundigen uit de teams Veilig en Gezond Werken (VGW). Elke eenheid heeft zo’n team. Deze nemen nu standaard al na drie weken verzuim contact op met de leidinggevende met de vraag of zij ergens mee kunnen helpen. Bij een verzuim van 20 en 40 weken controleren zij de inhoud en voortgang van de verzuimdossiers en sturen waar nodig bij.

Maatregel 2

De arbeidsdeskundigen ondersteunen medewerkers en leidinggevenden voortaan ook bij het samenstellen van plannen van aanpak die gericht zijn op re-integratie.

Maatregel 3

Verder is de samenwerking met het UWV gezocht. Zo is een tijdelijk regiekantoor ingericht in Zwolle waar verzuimdossiers worden bekeken om zeker te zijn dat iedereen binnen het verzuimproces doet wat hij moet doen. Ook krijgt het UWV hierdoor een beter beeld van het politiewerk, waardoor een eventuele overdracht later vlekkelozer verloopt.

Samenhang

Kok: ‘Achter de verzuimcijfers zit het welzijn van onze mensen. Niet alle mensen die verzuimen hebben een conflict of zijn ziek. Daarom hebben we ook oog voor aanverwante zaken als PTSS, intimidatie en discriminatie. Het zijn kwesties die helaas niet van vandaag op morgen geregeld zijn, maar we gaan samen met de bonden kijken hoe we hierin snel de juiste extra stappen kunnen zetten. De hierboven besproken maatregelen ademen alvast zorgvuldigheid en aandacht uit. We zullen de effecten ervan monitoren en waar nodig onze aanpak verbeteren.’