Ga naar content

Nederland gastheer wereldwijde conferentie van drugsbestrijders

Laatste update:

Rotterdam - Samen met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) organiseert de Nederlandse politie in Rotterdam van 10 tot 12 april de vijfendertigste International Drug Enforcement Conference (IDEC). Op dit internationale congres komen drugsbestrijders uit 120 landen bij elkaar om te netwerken, van elkaar te leren en onderlinge afspraken te maken.

IDEC 2018

Deze conferentie is een driedaagse besloten netwerkbijeenkomst die zich richt op de strategische en tactische top van politie- en justitievertegenwoordigers. ‘We leggen de komende dagen als vanouds de benodigde contacten die de basis vormen voor geslaagde coproducties in de strijd tegen drugscriminaliteit’, aldus IDEC-gastheer en voormalig plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in zijn openingstoespraak.

Economy of drugs

Naast het bespreken van concrete doelen en planningen krijgen de deelnemers, verspreid over de conferentiedagen, in de vorm van workshops en lezingen van internationale experts verdieping aangereikt op het thema van dit jaar: The economy of drugs. Voorbeelden van deelonderwerpen zijn: international underground banking, Darkweb en drugshandel, (internationale) witwaspraktijken en publiek-private corruptie in havens.  Mondiale drugsstromen, aanverwante geldstromen en internetcriminaliteit en daarmee ondermijnende effecten nemen de laatste jaren sterk toe. Een van de doelen van de conferentie is het tonen dat er enerzijds in Nederland nog veel te doen valt, maar dat we daarin – mede door dit gastheerschap – een stap vooruit doen.

Aanpak in Nederland

Tijdens de opening spraken de Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, de voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg en korpschef Erik Akerboom zich uit over de belangrijkste aandachtspunten en ambities bij de drugscriminaliteit in Nederland.
‘Er is een economy of drugs ontstaan met een ondermijnende werking op alle aspecten van onze samenleving. Deze economy of drugs bedreigt onze legale economie. Maar hij bedreigt tevens ons normbesef, onze moraal en onze veiligheid‘, stelde minister Grapperhaus in zijn openingstoespraak.

Acceptatie voedt ondermijning

Grapperhaus: ‘Drugs worden geassocieerd met een ‘happy time‘, alsof het erbij hoort. Ik accepteer die acceptatie niet. Achter een pil of ‘lijntje’ schuilt een wereld van keiharde criminaliteit; liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit. Drugs zijn het fundament van een ondermijnend systeem, en de acceptatie van drugs maakt de drempel lager om dat systeem in stand te houden.’
De minister pleitte voor een integrale aanpak via het strafrecht, het bestuursrecht en fiscale interventies. Gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, de belastingdienst, de douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Koninklijke Marechaussee werken hierin samen.

Follow the money

De voorzitter van het College van procureurs-generaal, Gerrit van der Burg benadrukte zijn ambitie om strafrechtelijk steviger door te pakken, crimineel geld af te pakken en de maatschappij te beveiligen tegen de zwaarste gevallen van drugscriminaliteit. Hij riep op meer te investeren in het achterhalen van de geldstromen van de criminele drugsbendes. Van der Burg: ‘Mijn advies is dan ook eigenlijk een open deur: Follow the money! Daar zit de crux en daar kunnen we een verschil maken.’

Verhoging van strafeisen

Om de strafrechtelijke aanpak kracht bij te zetten sprak Van der Burg zich tevens uit over het verhogen van strafeisen tegen verdachten die zich structureel bezighouden met het in georganiseerd verband in- en uitvoeren van partijen drugs. ‘Verhoging van de strafeisen s is nodig, strafmaxima – 12 tot 16 jaar – moeten hier meer dan in het verleden worden opgezocht en wij gaan dat dan ook doen’, aldus Van der Burg.
Hij wees tevens op de mogelijkheid voor drugscriminelen om te steunen bij het ontsnappen uit het verstikkende criminele milieu. Het OM pleit daarom voor verruiming van de Nederlandse regeling om toezeggingen aan criminele getuigen te kunnen doen en getuigenbescherming optimaal te gebruiken.’

Vergroten internationale slagkracht en innovatie

‘Veiligheidsproblemen zoals terrorisme, illegale migratie, cybercrime, en ondermijnende drugscriminaliteit hebben vaak een internationale component en vaak zelfs een buitenlandse bron’, aldus korpschef Erik Akerboom in zijn openingswoord. ‘Daar moeten we samen iets aan willen doen.‘
Sinds zijn start als korpschef twee jaar geleden organiseert de korpschef informele overleggen met andere Europese korpschefs. ‘Ik voelde – én voel – mij verantwoordelijk om daarin het voortouw te nemen’, zegt hij. ‘Zeker omdat wij als Nederland daar een grote verantwoordelijkheid voelen. Want vaker dan ons lief is zijn we in het nieuws als productie- of doorvoerland.’
Akerboom gaf aan om het innovatievermogen binnen de samenwerking te willen versterken door de Europese recherchechefs te laten aansluiten. Het organiseren van een ‘community’ van Europese recherchechefs kan een versnelling aanbrengen in  de innovatie  en tegelijkertijd  de slagkracht in onderzoeken naar internationaal opererende drugscriminelen aanjagen zo luidt de gedachte van de korpschef: ‘Ik wil samen met hen kijken hoe we, op alle mogelijke manieren, criminaliteit in de samenleving kunnen beheersen… en bestrijden.‘

IDEC

De IDEC wordt sinds 1983 jaarlijks door de federale Drug Enforcement Administration (DEA) georganiseerd als multilateraal platform voor de internationale politiële en justitiële gemeenschap, ter versterking van de gemeenschappelijke aanpak van transnationale, georganiseerde drugscriminaliteit. Bovenaan de agenda staat de uitwisseling van expertise en intelligence en het multilateraal en bilateraal bespreken van opsporingsdoelstellingen, het smeden van allianties en het voorbereiden en plannen van concrete opsporingsacties.
De DEA zoekt elk jaar een partnerland om deze jaarlijkse internationale conferentie te organiseren. Vorig jaar vond de IDEC plaats in de Dominicaanse Republiek. In Europa hebben Italië (Rome) en Rusland (Moskou) de IDEC georganiseerd.
Voor de 35e editie van IDEC is Nederland gevraagd als co-host. Ruim 300 functionarissen van politie en justitie uit 120 landen zijn in Rotterdam vertegenwoordigd.

Lees hier de volledige speech van korpschef Erik Akerboom.