Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Internationale politiecontrole No Surrender in Poppel

Gepubliceerd op:

Poppel - Bij een internationale controle door de Belgische en Nederlandse politie in Poppel (gemeente Ravels in België) zijn gisteravond 45 leden van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) No Surrender gecontroleerd. Een persoon werd aangehouden en er werden wapens en drugs aangetroffen. De politie voerde de controle uit op de toegangswegen naar Poppel. Aan deze actie namen ruim 45 politiemensen deel, waaronder 8 Nederlandse agenten.

De controle vond plaats tussen van 19.00 en 21.00 uur op twee locaties. In totaal werden 45 personen gecontroleerd die op weg waren naar het clubhuis de Loungeclub aan de Tilburgseweg. Een man werd aangehouden omdat hij in het bezit was van 15 gram cocaïne. Daarnaast werden 5 bekeuringen voor drugsbezit (cannabis) opgelegd. Verder waren vijf No Surrenderleden in het bezit van een mes, reed een minderjarige zonder rijbewijs en een bestuurder was onder invloed van alcohol. Tot slot werd een bekeuring uitgeschreven voor een onverzekerde auto.

Aandacht

Door de verhoogde aandacht in Nederland voor motorclubs is het bekend dat Nederlandse en Duitse leden van No Surrender regelmatig uitwijken naar locaties van hun Belgische clubleden. Dat is de reden dat Belgische en Nederlandse politie nauw samenwerken in de controle en aanpak van deze motorclubs.

Normoverschrijdend

Leden van OMG’s zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. Zij maken zich schuldig aan ernstige (gewelds)misdrijven, zoals drugs- en wapenhandel, brandstichting, intimidatie, afpersing en fraude. Ook is sprake van onderlinge rivaliteit tussen OMG’s. Daarbij wordt grof geweld niet geschuwd. Dit tast de veiligheid van burgers en ondernemers aan.

Integrale aanpak

Politie, Openbaar Ministerie, lokaal bestuur, Belastingdienst, FIOD en Koninklijke Marechaussee hebben hier extra aandacht voor. Iedereen dient zich namelijk aan wet- en regelgeving te houden. Met bestuurlijke maatregelen, strafrechtelijke vervolging en het onderzoeken van mogelijkheden voor een civielrechtelijk verbod, wordt georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt aangepakt en de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s doorbroken. De strategie behelst onder meer een strafrechtelijke aanpak bij misdrijven en delicten, zoals witwassen, handhaving in de publieke ruimte en het vergroten van de weerbaarheid van bestuur.