Ga naar content

Akkoord maatregelen onderbezetting DKDB

Laatste update:

Den Haag - Een oplossing voor onderbezetting van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) lijkt nabij. Er is een akkoord bereikt tussen korps, politievakorganisaties en het ministerie over diverse maatregelen. Onder voorwaarden kunnen bijvoorbeeld tijdelijk mensen zonder politieopleiding aangesteld worden bij de DKDB. Uiterlijk 2020 moeten honderd nieuwe beveiligers zijn ingestroomd. Onderbezetting bij de DKDB is al lange tijd onderwerp van gesprek. Het is cruciaal dat de bezetting bij de dienst op orde komt. Met dit akkoord wordt de roep om meer mensen beantwoord.

Politielogo

Honderd vacatures

Het akkoord is onderdeel van een breder pakket maatregelen om de snelle instroom bij de DKDB mogelijk te maken. Daarbij gaat het onder andere om extra capaciteit en middelen voor onder meer de Politieacademie en voor werving. Nieuw is dat mensen met ervaring maar zonder volledige politieopleiding aangesteld kunnen worden bij de DKDB. Na aanstelling moeten zij alsnog de politieopleiding doorlopen.
De tijdelijke maatregelen gelden tot dat de beoogde honderd vacatures zijn vervuld en uiterlijk tot 31 december 2020. De maatregelen gelden exclusief voor de DKDB.
De werving start binnenkort.