Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

1110 bekeuringen bij trajectcontrole

Laatst gewijzigd op:

Utrecht - De Verkeerspolitie heeft op vrijdag 7 december op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht een radarsnelheidscontrole gehouden. Een kleine tien procent van de gecontroleerde bestuurders reed ruimschoots te hard en krijgt binnenkort een acceptgirokaart met een boete in de brievenbus.

Lasercontrole snelheid op autosnelweg

De maximaal toegestane snelheid op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht is 50 kilometer per uur. De controle van 7 december was gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid op het traject 'stad uitgaand' en vond plaats op verschillende tijdsintervallen tussen 07.00 uur en 22.00 uur. De hoogst gemeten snelheid was van een bestuurder die met 114 kilometer per uur de radar passeerde.  In totaal werd van 12.246 passerende voertuigen de snelheid gemeten. Het totaal aantal overtreders waar de politie proces-verbaal tegen opmaakt was 1110.

Grafische weergave resultaat controle