Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Volledige reactie politie op cao-onderhandelingen

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Vandaag schrijft het AD over de onderhandelingen voor een nieuwe politie cao die binnenkort van start gaan. Het AD kwam gisteren met een laat verzoek om te reageren op een aantal vragen en heeft die reactie maar ten dele overgenomen. De politie vindt het belangrijk om de volledige reactie beschikbaar te maken.

Reactie

Waarom is gekozen voor deze constructie? Waarom is afgeweken van de constructie onder korpschef Bouman, die neutraal tussen werkgever (Justitie) en bonden ging zitten? Maw, waarom presenteert de heer Akerboom zich als formeel werkgever in plaats van materieel werkgever?

- De politie heeft zich samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid voorbereid op de cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao. De minister van Justitie en Veiligheid is formeel gezien werkgever, maar er werd nadrukkelijk gestreefd naar een grotere rol voor de politie in de voorbereiding en tijdens de onderhandelingen met de vakorganisaties. Dit verzekert specifieke politiedeskundigheid aan de overlegtafel en het helpt bovendien om de straks gemaakte afspraken zo efficiƫnt en effectief mogelijk in werking te laten treden. Hiermee geeft de korpschef bovendien invulling aan een eerder verschenen advies hierover - van de Commissie Borstlap - die een grotere betrokkenheid van de korpschef adviseerde.

Bonden merken op dat de brief vraagt om meer flexibiliteit van agenten, van wie tijdens de reorganisatie al veel gevraagd is. En dat er vooralsnog weinig tegenover staat. Bent u het daarmee eens? Is het een bewuste keuze om nog weinig aan te bieden op papier?

- De inzetbrief is onlangs verzonden aan de politievakorganisaties. De gesprekken daarover moeten nog plaatsvinden. Flexibiliteit is, net als bijvoorbeeld verantwoorde loonontwikkeling, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid, een van de onderwerpen tijdens die gesprekken. De bonden en werkgever hebben met elkaar afgesproken niet op de gesprekken vooruit te lopen.

Mochten de CAO-onderhandelingen uitdraaien op demonstraties, dan zullen agenten ook tegen de heer Akerboom demonstreren. Is de heer Akerboom niet bang dat dit zijn draagvlak onder agenten ondermijnt?

- Zoals in de inzetbrief ook al staat, streven het ministerie en de politie ernaar om in het komende onderhandelingsproces zoveel mogelijk samen met de bonden op te trekken. Wij hebben namelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel: het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord dat de politieorganisatie en haar mensen ten goede komt. Wij zien dan ook uit naar constructieve gesprekken.