Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nieuwe maatregel om woninginbraken tegen te gaan

Gepubliceerd op:

Amstelveen - Per 1 januari 2018 heeft de gemeente Amstelveen de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen als de politie constateert dat personen herhaaldelijk inbrekerswerktuig bij zich heeft. Op deze wijze willen politie en gemeente inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken terugdringen.

Aan personen, die bij controles herhaaldelijk inbrekersmateriaal bij zich hebben, kan de gemeente Amstelveen een boete van € 2.500,- opleggen.

Werkwijze

De politie houdt een persoon aan die in het bezit is van inbrekersmateriaal. Indien deze persoon de afgelopen 2 jaar eerder voor inbraak is aangehouden, ontvangt hij van de gemeente een zogeheten last onder dwangsom ofwel een voorwaardelijke boete. De boete bedraagt € 2.500.- Indien dezelfde persoon op enig moment in Amstelveen opnieuw in het bezit blijkt van inbrekersmateriaal, wordt de boete daadwerkelijk opgelegd. De hoogte van de boete wordt ook gehanteerd in andere gemeenten, waar deze maatregel al eerder is ingevoerd. Bekijk ook de Facebookpagina van de politie Amstelveen.