Ga naar content

Korpsleiding nodigt bonden uit om verder te praten over toekomst organisatie

Laatste update:

Nederland - De minister van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding van de politie hebben aangegeven dat ze de cao-onderhandelingen met de vakorganisaties willen voortzetten. In een ultimatum van de vakorganisaties werd verzocht duidelijkheid te verschaffen over enkele punten voordat de cao-gesprekken konden worden voortgezet.

Verkeerscontrole

Ook heeft de korpsleiding aangegeven dat ze het gesprek wil aangaan over maatregelen die op korte termijn helpen bij het oplossen van de capaciteitsproblemen bij de politie. De politie heeft hiervoor al eerder voorstellen aangedragen door bijvoorbeeld het aanpassen van negen uurs-diensten en heeft deze voorstellen toegelicht in bijeenkomsten met medewerkers door het land. Tijdens deze bijeenkomsten werd het duidelijk dat voor veel politiemedewerkers deze voorstellen onacceptabel waren.

Hoge prijs

‘Het is duidelijk dat onze voorstellen op het aanpassen van negen-uurs diensten door de mensen zo worden ervaren dat zij de prijs moeten betalen voor de oplossing van de schaarste aan voldoende inzetbare capaciteit bij de politie’, zegt korpschef Erik Akerboom. ‘En dat is nooit de bedoeling geweest. Met onze voorstellen willen we juist de hoge roosterdruk verlichten.’

Oplossingen

De korpsleiding realiseert zich dat onder andere het huidige voorstel over het afschaffen van de mogelijkheid om diensten van vier keer negen uur te kunnen werken tot verzet leidt. Ze stelt nu voor om met de bonden in gesprek te gaan over aangepaste en aanvullende maatregelen die bijdragen aan oplossingen om met het huidige personeel de roosters beter gevuld te krijgen. Klik hier voor de volledige reactie van de minister en de korpsleiding op het ultimatum van de vakorgnisaties. En hier voor de brief van de korpschef aan de vakorganisaties waarin hij de bonden uitnodigt om over de toekomst van de organisatie te praten.

Hele pakket

Tijdens de cao-gesprekken zal de werkgever verder inzetten op een loonbod dat past bij de actuele ontwikkeling op de arbeidsmarkt en cao’s bij de overheid die recent zijn afgesloten. Akerboom: ‘Wij weten heel goed dat als we wat vragen van politiemedewerkers daar ook een waardering in loon tegenover moet staan. Maar om dat te kunnen doen, moeten we ook kijken naar het gehele pakket aan inhoudelijke afspraken.’

De minister en de politie verwachten met dit antwoord op het ultimatum van de vakorganisaties de gesprekken over de cao te kunnen vervolgen.

Deel het artikel op social media

Deel artikel via: