Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

'Investeringen goede eerste stap'

Gepubliceerd op:

Nederland - Korpschef Erik Akerboom reageert positief op de koers die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) inzet met extra investeringen in de politie. ‘Het is een goede eerste stap naar groei en op termijn staat er door deze investeringen echt een betere politie. In de tussentijd moeten we reëel zijn. Voorlopig zal door de uitstroom van de pensioengerechtigden de krapte aanhouden.’

Agenten lopen op laan

Minister Grapperhaus heeft in overleg met de korpsleiding, de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie de investeringsplannen uit het regeerakkoord nader uitgewerkt. Grapperhaus maakte vandaag bekend dat het kabinet structureel 291 miljoen extra investeert in de politie, bovenop de jaarlijkse begroting van 5,5 miljard. Met het extra geld kan de politie investeren in de versterking van de opsporing, de politie in de wijk, de digitale criminaliteit en de internationale aspecten van veiligheidsvraagstukken.

Uitbreiding

In totaal komen er op termijn 770 extra rechercheurs en agenten in de wijk. Verder komen er 170 rechercheurs voor de bestrijding van zware criminaliteit en 170 specialisten voor cybercrime en internationale samenwerking. Akerboom: ‘Het is aan het gezag om samen met de politiechef in de eenheid te bezien waar exact meer mensen nodig zijn. Daarbij gaat het om uitbreiding van de capaciteit van de basisteams of van de districten.’

Zwaar belast

Akerboom is realistisch: ‘We zullen de grote uitstroom niet overal even goed kunnen bijbenen. Onze klassen zitten vol. Dat betekent dus dat de krapte die ik bij elk werkbezoek aantref - of het nou bij de recherche, de regionale servicecentra of in de basisteams is - voorlopig zal blijven. Om een zo hoog mogelijk instroom op de politieacademie mogelijk te maken, investeren we hierin 16 miljoen. Maar aspiranten zijn niet meteen inzetbaar, dus zal de druk op de roosters op sommige plekken zelfs eerst nog toenemen.’

Slagkracht

‘Ondertussen vragen de veranderende veiligheidsvraagstukken veel van onze collega’s en krijgen we meer meldingen binnen dan ooit te voren. Daarom wil ik zo snel mogelijk verder met het verbeteren van onze ICT, onze uitrusting en met onze innovatie. Met meer mensen kun je meer bijdragen aan de veiligheid in Nederland, zeker. Maar ik geloof dat de grootste winst zit in het beter faciliteren van onze medewerkers.’
Dat levert uiteindelijk meer slagkracht op dan alleen maar meer politiemedewerkers. ‘Er gaat 64 miljoen euro naar ICT en het verbeteren van de uitrusting. Nieuwe systemen moeten agenten beter in staat stellen om te gaan met grote hoeveelheden data die de politie te verwerken krijgt. En we voegen expertise toe: hoger opgeleide analisten en ICT-specialisten. Zij ondersteunen onze politiemensen om beter gebruik te maken van big data, bij online rechercheren en bij financieel rechercheren.’

Meer mogelijkheden

Een aantal technische maatregelen moet meer ruimte en flexibiliteit geven aan het korps. Een politiechef krijgt nu meer mogelijkheden om de samenstelling in zijn eenheid te wijzigen: welke expertises of middelen heeft hij nodig in een wijk, in een buitengebied, of bij een opsporingsonderzoek? Daarin moet hij, of zijn district- of teamchef, gemakkelijker kunnen kiezen. Verder krijgen eenheden nu de mogelijkheid om een deel van het geld dat hoort bij onbezette functies in te zetten voor andere politiedoelen en krijgen eenheden een belangrijkere rol in het opbouwen van de begroting van het korps.
Tot slot kan de korpschef nu makkelijker de plekken toewijzen waar nieuwe agenten kunnen instromen, op basis van waar de meeste collega’s met pensioen gaan. Akerboom wil verder kaders, protocollen en werkinstructies aanpakken die beknellend werken. ‘Het systeem moet helpen, niet tegenwerken. Het is mijn inzet om de politieorganisatie wendbaarder te maken. In de operatie, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. De nu gemaakte afspraken helpen daarbij eveneens als een goede eerste stap.’

Blik naar buiten

Akerboom: ‘Burgers, maar ook organisaties waar we mee samenwerken, zullen gaan merken dat we er meer voor hen kunnen zijn. Dat je weet wie je moet bellen, wie aanspreekpunt is. In een wijk, in het land, op het web en internationaal. Men zal merken dat die lijn wordt doorgetrokken. Naast het werk zijn we de afgelopen vijf jaar heel druk geweest met de reorganisatie. Dat is verleden tijd. Nu de organisatie staat en ingericht is kunnen we door-ontwikkelen. Daar helpen deze extra middelen bij. Hadden we meer geld willen hebben? Natuurlijk, met meer geld kunnen we meer doen. Dit is de keuze van het kabinet. Bovendien is er een grens wat het korps aankan met zo’n enorme vervangingsopgave nu we de komende jaren 17.000 nieuwe collega’s gaan verwelkomen. Kortom, we kunnen de richting op die we willen. De krapte blijft voorlopig. De investeringen zijn een goede, eerste stap.’