Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Veiligheidsmonitor geeft positief beeld politie-eenheid Den Haag

Laatst gewijzigd op:

Regio Den Haag - De veiligheid(sgevoelens) en de tevredenheid over het functioneren van de Eenheid Den Haag zijn de afgelopen zes jaar toegenomen. Dat blijkt uit de uitkomsten van de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor 2017.

Politieagent met portofoon

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2012 wordt dit onderzoek steeds op dezelfde manier uitgevoerd waardoor een goed beeld ontstaat van de veiligheidsontwikkelingen van de afgelopen zes jaar.

De belangrijkste cijfers op een rijtje:

  • Het aandeel inwoners dat slachtoffer is geworden van een traditioneel misdrijf, is gestaag afgenomen: 21,4% in 2012, 18,6% in 2016 en 16,4% in 2017.
  • Het aandeel slachtoffers van cybercrime en gedigitaliseerde misdrijven is van 2012 (12,6%) tot 2017 (10,9%) significant gedaald.
  • Aandachtspunt blijft de aangiftebereidheid van inwoners. Deze is ten opzichte van 2016 wat gestegen, maar in vergelijking met 2012 nog een stuk lager: 30,8% in 2012, 22,9% in 2016 en 24,1% in 2017.
  • De dalende lijn van het percentage inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, zet zich gestaag door: van 40,2% in 2012, tot 36,5% in 2016 en 35,7% in 2017.
  • In 2017 voelt 17,4% van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is significant lager dan in 2012: 20,9%.
  • Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in het algemeen is gestegen. De tevredenheid over het functioneren van de politie in de eigen buurt is echter iets gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Compliment regioburgemeester

Regioburgemeester van de Eenheid Den Haag Pauline Krikke: ‘Het is goed te zien dat het beter gaat met de veiligheid en het gevoel van mensen daarover. Dat is een compliment waard aan alle politiemensen die zich dag in dag uit keihard inzetten voor de veiligheid in Den Haag en omstreken. Maar het is ook dankzij de inspanningen van mensen zelf in bijvoorbeeld de Buurtinterventieteams dat wijken leefbaarder en veiliger worden. Tegelijkertijd moeten we de scherpte houden om te werken aan verbeteringen. Zo kruipt de aangiftebereidheid van mensen weliswaar weer iets omhoog, maar is die nog steeds laag. En nog altijd voelt een substantieel aantal mensen zich onveilig in hun eigen buurt, terwijl dat juist voor iedereen een vertrouwde omgeving moet zijn. Er is kortom nog genoeg werk aan de winkel.’

Voorzichtig tevreden

Politiechef Paul van Musscher is voorzichtig tevreden over de cijfers. ‘Natuurlijk ben ik blij om zwart op wit te zien dat mensen zich minder onveilig voelen en dat de tevredenheid over hoe wij ons werk doen, is gestegen. Daarin schuilt de kern waarvoor wij er als politie zijn. Ook dat er minder slachtoffers zijn van zowel traditionele misdrijven als cybercrime stemt mij positief. Maar ik realiseer me ook dat aan de verbeteringen over de laatste jaren een grens zit. Thema’s als bestrijding van terrorisme, extremisme en radicalisering, maar ook cybercrime vragen de komende jaren nog veel meer inzet dan nu al het geval is, terwijl de politie hiervoor maar heel beperkt extra capaciteit of financiële ruimte krijgt. Nog meer en slimmere samenwerking met veiligheidspartners én onze inwoners en bewust kiezen is daarom onontbeerlijk.’

Stabiel beeld

De waardering voor de politie van de Eenheid Den Haag ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de belangrijkste indicatoren uit de Veiligheidsmonitor in de afgelopen zes jaar zijn de uitkomsten voor de Eenheid Den Haag iets positiever dan die van alle andere eenheden. De afgelopen twee jaar is er over het algemeen sprake van een stabiel beeld.