Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

‘Meet & greet’ jongeren en agenten druk bezocht

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Zo’n 150 jongeren uit met name de Haagse centrumwijken bezochten woensdagavond 21 maart een zogenoemde ‘meet & greet’ met agenten van de politie-eenheid Den Haag. De bijeenkomst vond plaats op de Johan de Witt Scholengroep in hartje Den Haag.

Deze meet & greet is de tweede uit een reeks van bijeenkomsten die in het teken staat van ontmoetingen tussen jongeren en de politie. Voornaamste doel van de bijeenkomsten - georganiseerd door recruiters van de afdeling Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) - is jongeren uit de wijk warm te maken voor een baan bij de politie-eenheid Den Haag. Via onder meer scholen, buurthuizen en verenigingen worden jongeren uitgenodigd om een dergelijke meet & greet bij te wonen.

Eerste ervaringen

Tijdens de bijeenkomsten is een groot aantal politiemedewerkers aanwezig om met de jongeren in gesprek te gaan. Politiemensen die zich bezig houden met de werving vertellen bijvoorbeeld over de mogelijkheden bij de politie of over het sollicitatietraject. Agenten met verschillende functies in de wijken gaan in gesprek over hun dagelijkse werk. En aspiranten die nog relatief kort bij de politie werken, spreken over hun eerste ervaringen met het politiewerk.

Juiste keuzes

De interactieve bijeenkomst vond dit keer plaats in de Johan de Witt Scholengroep in de Zusterstraat in Den Haag. ‘Toen wij hierover in gesprek gingen, was nog niet zeker hoeveel mensen zouden komen’, zegt adjunct-directeur Ger Kruiswijk in een kort welkomstwoord. ‘Maar deze opkomst vind ik echt ongelofelijk. Ik wens iedereen veel plezier en dat jullie maar de juiste keuze mogen maken…’

Krachten gebundeld

Ook teamchef René Ravesteijn van het Haagse politieteam De Heemstraat toont zich in zijn welkomstwoord enthousiast over de hoge opkomst. Hij verwijst daarbij kort naar de rellen in de Schilderswijk, enkele jaren geleden. ‘Dat was een pittige periode. Maar als ik nu kijk hoe we er 2,5 jaar later voor staan, vervult mij dat met trots. De kracht in de wijk is enorm. Mensen zijn na - maar ook al tijdens de rellen - opgestaan. Samen met de inwoners hebben we grote stappen gemaakt; hebben we de krachten gebundeld om de wijk samen veiliger te maken. Het doet mij dan ook goed dat zoveel mensen uit de wijk hier vanavond belangstelling tonen en erover denken bij de politie aan de slag te gaan.’

Afspiegeling samenleving

De teamchef gaat verder in op de achtergrond van de aanwezige mensen. ‘Ik zie hier in de zaal diversiteit van alle geledingen. Het gaat daarbij niet alleen om etniciteit, maar om diversiteit in al zijn kracht en pracht. Ik ben in 1981 bij de politie begonnen. Toen kenden we een heel andere samenleving. In de huidige snelle, steeds veranderende samenleving moet de politie in de maatschappij een betrouwbare, stabiele factor vormen. Als politie willen én moeten we daarom een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom roep ik iedereen op: maak die stap, kom voor ons werken. Dit is echt een fantastisch vak.’

Open voor verschillen

Meet & GreetDe bijeenkomst start met het nummer ‘Man in the Mirror’ van Michael Jackson. De tekst wordt geprojecteerd op het scherm. ‘Het zijn mooie woorden’, zegt Hassan Lamou, recruiter bij de politie, na afloop van het filmpje. ‘Als je verschil wil maken, moet je niet aan de zijkant zitten. Moet je wat doen. ‘ Ook Hassan benadrukt dat de politie moet blijven inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. ‘Het is belangrijk dat wij de talen kennen, culturen kennen, maar ook de taal van de straat kennen. Als politie moeten we open staan voor de verschillen in de samenleving.’

Stellingen

Voor de ‘echte meet & greet’, waarbij iedereen met agenten in gesprek kan, gaan de circa 150 aanwezigen eerst in kleinere groepjes uit elkaar om aan de hand van verschillende stellingen over het politiewerk te spreken. Per groepje discussiëren zij met enkele politiemensen over onder meer het selectietraject en het politiewerk. ‘Kun je nog solliciteren als je in aanraking bent geweest met de politie’ of ‘Als iemand alleen geholpen wil worden door een politieMAN heeft iemand dat recht’ zijn bijvoorbeeld twee van de tien stellingen waarover wordt gesproken.

Brede groep

De bezoekers van deze meet & greet vormen niet alleen een weerspiegeling van de maatschappij, maar hebben ook een diverse achtergrond. Onder de bezoekers bevinden zich bijvoorbeeld enkele leerlingen die binnenkort hun opleiding afronden. Maar ook jongeren die al als buitengewoon opsporingsambtenaar in het openbaar vervoer of als beveiliger werken en nu de stap naar de politie willen maken. En ook zijn er opvallend veel mensen die al jarenlang als bijvoorbeeld buschauffeur of kok werken, maar nu hun jeugddroom - werken bij de politie - alsnog willen realiseren. ‘Ik heb heel erg de behoefte gekregen om een baan te hebben die ertoe doet’, verwoordt een van hen deze keuze.

Ander beeld

De belangstelling voor deze tweede ‘meet & greet’ is groter dan verwacht. ‘Je ziet dat de mond op mond-reclame zijn werk doet’, meent Hassan. ‘We hebben het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst gestopt toen we de 150 bereikten. Ik merk het enthousiasme onder de deelnemers. Na de eerste bijeenkomst vertelde een meisje me bijvoorbeeld dat ze een heel ander, veel positiever beeld van de politie had gekregen.’

Direct gesolliciteerd

De eerste meet & greet op deze wijze vond plaats op 13 december vorig jaar in het werkgebied van politieteam Beresteinlaan. Daar bezocht een kleine tachtig jongeren uit het werkgebied van dit team de bijeenkomst op het Zuid-West College. Deze bijeenkomst viel destijds samen met het openstellen van tientallen functies voor agent bij de politie-eenheid Den Haag. Uit de cijfers blijkt dat tien van de jongeren die op deze eerste bijeenkomst aanwezig waren, ook al direct op een van deze functies heeft gesolliciteerd.

Meer diversiteit en variëteit

Dat de meet & greet-bijeenkomsten juist in deze gebieden plaatsvinden, hangt mede samen met de grote diversiteit in de wijk en de wens van de politie om meer diversiteit en een grotere variëteit aan mensen binnen te halen. ‘Ons uiteindelijke doel is om precies die groepen mensen binnen te halen, die ook in ons werkgebied wonen’, vertelt Hassan.

Volgende bijeenkomsten

Gezien de grote belangstelling voor deze meet & greet-bijeenkomsten, krijgt de reeks zeker een vervolg. De volgende bijeenkomsten (een datum is nog niet bekend) vinden waarschijnlijk plaats in Leiden en Gouda.

Werken bij de politie?

Heb jij belangstelling om bij de politie te komen werken? Kijk dan op de internetsite ‘kombijde.politie.nl’. Daar vind je niet alleen alle vacatures, maar kun je je bijvoorbeeld ook aanmelden voor voorlichtingsbijeenkomsten en vind je informatie over de selectieprocedure.