Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Meldplicht kan veiligheid tijdens oud en nieuw vergroten

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - De politie is volop bezig met de voorbereiding op de jaarwisseling. Agenten krijgen gerichte trainingen en speciale brillen en gehoorbeschermers. Dat is nodig, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPA) en vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij een zo veilig mogelijk verloop van de jaarwisseling voor de politie . ‘Politiemedewerkers zijn tijdens oud en nieuw nog steeds regelmatig slachtoffer van geweld.’

illegaal vuurwerk bommen

Raddraaiers

Om te voorkomen dat raddraaiers tijdens de viering van oud en nieuw de straat op gaan met vaak zwaar en illegaal vuurwerk en zich daarmee regelmatig schuldig maken aan agressie en geweld tegen hulpverleners, pleit Ruud er voor om de bestuurlijke maatregel van een meldplicht meer toe te passen. Bij het betaald voetbal is deze maatregel al gebruikelijk. ‘Als bestuurders hiertoe overgaan, zou dat geweldig zijn. Dan zijn die lui van de straat tijdens de viering van oud en nieuw.’

De politie slaagde er vorig jaar in om ruim 150 geleverde paketten met illegaal vuurwerk uit de handel te halen. ‘Pakketen met  de kracht  van een aanvalsgranaat. Daarbij komt dat het, anders dan legaal vuurwerk, massa-explosief is. Gaat er een af dan gaat gaat alles af. Via internet blijft illegaal vuurwerk ons land binnen komen. Onze taak is de mensen zo goed mogelijk te blijven informeren over de gevaren van dit vuurwerk. Het meest kansrijk zijn de ouders. Je zou maar al stofzuigend onder het bed van je puberzoon een sporttas met illegaal vuurwerk aantreffen. Levensgevaarlijk. Daar moeten complete woonwijken voor ontruimd worden. Dat vraagt een grote inspanning van de politie en gemeenten.'

Vuurwerktoerisme

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam pleit voor een vuurwerkvrije stad. Ruud Verkuijlen vindt een onderzoek naar de mogelijkheden een moedig besluit van de burgemeester. ‘Daar kijken we met veel interesse naar maar we zien ook zorgpunten. Een dergelijke maatregel kan vuurwerktoerisme in de hand werken.  ‘Dan gaat iemand naar zijn tante in een aangrenzende  gemeente waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan. Ik ben geen voorstander van een lappendeken van verschillende maatregelen omdat het de handhaving complex maakt. In Den Haag vinden experimenten plaats met vuurwerkshows in de wijk. Georganiseerd door de wijkbewoners zelf. Dat is interessant.’