Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politiechef Miriam Barendse verlaat Eenheid Midden-Nederland

Laatst gewijzigd op:

Utrecht - Politiechef Miriam Barendse vertrekt per 1 april 2019 bij de Eenheid Midden-Nederland. Onder haar leiding zijn er - tijdens de vorming van de Nationale Politie - belangrijke stappen gezet aan het bouwen van de nieuwe politie-eenheid Midden-Nederland. Het was ook een periode waarin zij een bijdrage heeft mogen leveren aan de constructieve samenwerking met veiligheidspartners.

Het besluit om nu te vertrekken, is genomen in overleg met de Korpsleiding. Het voelt voor Barendse als een goed moment om het stokje over te dragen en iemand anders het boegbeeld van deze eenheid te laten zijn.

Barendse stelt zich per medio mei 2019 verkiesbaar als voorzitter van de VMHP (Vereniging voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel). Dit professionele platform voor politiepersoneel draagt zij een warm hart toe. Het is een belangrijke partner aan de overlegtafels voor de CAO, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, belangenbehartiging en medezeggenschap. Barendse geeft aan het een mooie en uitdagende nieuwe klus te vinden: ‘De VMHP behartigt vanuit de inhoud en het argument de belangen van heel veel politiecollega’s. Vanuit deze rol wil ik graag een constructieve bijdrage leveren aan een goede politieorganisatie voor medewerkers en de samenleving.’

Over het afscheid en de opvolging van Barendse volgt in het voorjaar van 2019 meer informatie.

Noot voor de redactie

Voor geprinte media kunt u een hoge-resolutie-persfoto opvragen bij Joost Lanshage: joost.lanshage@politie.nl