Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Samenwerkende overheid in actie op industrieterrein Kruisstraat

Laatst gewijzigd op:

Rosmalen - Vandaag controleren de gemeente ’s-Hertogenbosch en Belastingdienst in samenwerking met de politie op industrieterrein Kruisstraat. Een groot aantal collega’s van de verschillende controlerende partners is bij de actie betrokken. Meerdere bedrijven en woningen worden bezocht.

De samenwerkende overheidspartners kijken onder andere of bedrijven de brandveiligheid, milieu- en bouwvoorschriften op orde hebben, maar zeker ook naar aanwijzingen van mogelijke criminele activiteiten. De controle is namelijk in gang gezet na signalen dat bedrijven de verplichte regels, mogelijk structureel, niet toepassen en signalen over mogelijke strafbare feiten. 

Veilige omgeving

Dergelijke signalen van verloedering baren ons  zorgen en we willen deze ontwikkeling natuurlijk in de kiem smoren. We willen er voor zorgen dat het bedrijventerrein een veilige en prettige omgeving blijft waar bedrijven zich willen vestigen.

We verwachten dat de controle de hele dag duurt.