Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Dwangsom voor politie vanwege overtreding privacywet

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - De politie heeft dit jaar een dwangsom van 40.000 euro moeten betalen vanwege een overtreding bij het gebruik van het Nationaal Schengen Informatiesysteem (N.SIS II). Inmiddels heeft de politie haar werkwijzen aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Agente werkt achter computerscherm

De Autoriteit Persoonsgegevens stelde in 2015 en 2016 een onderzoek in naar het gebruik van N.SIS II door de politie. In dit Europese systeem worden inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied gecontroleerd. Uit het onderzoek bleek in februari 2017 dat de politie op een aantal punten handelt in strijd met de privacywetgeving.

Proactief controleren
Zo controleerde de politie niet proactief op het onbevoegd en ongeoorloofd gebruik van N.SIS II. Wanneer politiemedewerkers van dit systeem gebruik maken, moet dat worden gemonitord. Daartoe waren de systemen en procedures van de politie onvoldoende ingericht. Het ontbreken van deze specifieke beveiligingsmaatregel betekende overigens niet dat de betreffende gegevens niet goed beveiligd waren.

Termijn
De politie heeft hard gewerkt om deze en vier andere geconstateerde overtredingen binnen de gestelde termijn van zes maanden op te lossen. De Autoriteit Persoonsgegevens legde de politie een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ op van 12.500 euro per week zolang de overtredingen zouden voortduren. Het maximale bedrag van de dwangsom werd vastgesteld op 200.000 euro.

Aanpassingen
De vier andere overtredingen van de privacywetgeving konden wel tijdig worden verholpen. Omdat de vereiste aanpassingen rondom monitoring van N.SIS II ingewikkeld waren, kon de politie dit niet binnen de door de Autoriteit Persoonsgegevens gestelde termijn realiseren. Vanaf eind augustus heeft de politie haar werkwijze zo ingericht dat gecontroleerd wordt op onrechtmatige toegang tot en het onrechtmatig gebruik van N.SIS II.

40.000 euro
In april van dit jaar kreeg de politie voor de overtreding van de privacywetgeving een dwangsom van 40.000 euro opgelegd. Dit is een vijfde van het maximale bedrag omdat de vier overig geconstateerde overtredingen wel waren opgelost. Het bedrag is direct betaald.