Ga naar content

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Laatste update:
Woordvoering:
Zeeland-West-Brabant

Breda - Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een motor in beslag genomen, met een totaalwaarde van minimaal 200.000 euro. Ook is er beslag gelegd op twee rekeningen met een tegoed van vermoedelijk tienduizenden euro’s en heeft het CJIB beslag gelegd op een woning in Oosterhout. De Belastingdienst inde tijdens de actie een bedrag van 35.000 euro en nam vier voertuig in beslag. Door een intensieve samenwerking tussen onder andere de politie, het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de gemeentes, de Belastingdienst, de Douane, het Openbaar Ministerie en CJIB, zijn die dag acht adressen bezocht waar eigenaren onverklaarbaar vermogen zouden bezitten. Deze actie komt voort uit de extra financiën die zijn vrijgemaakt in het kader van de geïntensiveerde aanpak van ondermijning.

 

Het is voor veel mensen een doorn in het oog. Criminelen die rondrijden in (vaak) dure auto’s terwijl hun werk of inkomen dat niet lijken toe te laten. Deze personen verdienen zwart geld als water en geven dit graag cash uit aan luxeproducten als auto’s. Deze vorm van witwassen is een ongewenste vermenging tussen de boven- en onderwereld en zorgt voor veel ergernis in de omgeving. Deze afpakactie heeft als doel criminelen met dure auto’s, strafbare feiten en geen of weinig legaal inkomen te frustreren. Hierdoor wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en verstoord. Nadat alle betrokken overheidsinstanties in de afgelopen weken de benodigde informatie met elkaar deelden, ontstond er in acht gevallen een strafrechtelijk onderzoek. In deze gevallen was het vermoeden ontstaan dat de verdachten het betreffende vermogen hadden verworven met geld dat afkomstig is uit misdrijven. Hierbij zou er sprake kunnen zijn van het witwassen van crimineel geld. Totaal zijn er gedurende de actie acht verdachten aangehouden, zes mannen uit Oosterhout (29, 37, 39, 43, 47, en 59 jaar oud), een man uit Breda (61) en een man uit Nieuwendijk (50). Na de aanhoudingen zijn de verdachten overgebracht naar het politiebureau. Hier gaat de politie met hen in verhoor. Indien het onverklaarbare vermogen niet met een legale transactie aangetoond kan worden, kan dit ertoe leiden dat de dader dit geld of de dure auto kwijtraakt en er strafrechtelijke vervolging plaatsvindt.

Innovatieve samenwerking

De aanpak van de politie Zeeland-West-Brabant is nieuw en innovatief. Voorafgaand aan deze actie heeft zij met haar partners kennis en relevante informatie vanuit diverse bronnen samengebracht en zichtbaar gemaakt. Hierdoor bracht zij verdachten van morgelijke witwaspraktijken in beeld. Aan de hand van concrete aanwijzingen en verdenkingen, zijn er woensdag acht verdachten gecontroleerd en aangehouden.

 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=xVWGFFQ30sg