Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Protestdag leidde tot veel verkeersoverlast

Laatst gewijzigd op:

Nederland - Er werd woensdag 18 november opnieuw actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van de regering. De acties leidden vooral tot verkeersoverlast, merkte de politie. De politie was in contact met actievoerders die met hun tractoren onderweg waren naar verschillende locaties. Zij werden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om (verkeers)veiligheid en dat er tegen (verkeers)overtredingen zou worden opgetreden. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen.

Tijdens de acties van woensdag stond voor de politie de veiligheid voorop. Waar nodig greep de politie in om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het optreden van de politie was erop gericht om te de-escaleren en per situatie volgde een inschatting wat te doen.

Dinsdagavond 17 december trok een groep actievoerders onaangekondigd naar het Binnenhof in Den Haag. Woensdag waren er acties op meerdere wegen en locaties in het land. Onder meer bij het Mediapark in Hilversum waren de hele dag protesten. Op de A1, bij De Lutte was veel overlast door een blokkade. Na contact tussen burgemeester, politie en actievoerders kwam de weg daar weer vrij. In de loop van de dag werden in onder meer Brabant, Amsterdam, Limburg en Zeeland ruim 150 bekeuringen uitgeschreven en werd een veelvoud aan tractoren van de weg gehaald.

Rond 18.00 uur werd op de Oude Lageweg in Amersfoort vanuit een rijdend busje vuurwerk naar drie motoragenten gegooid. De agenten begeleidden op dat moment een demonstratie. Twee van de drie motoragenten liepen hierdoor oorsuizen op en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.
Drie verdachten uit de omgeving van Amersfoort werden aangehouden.

Veelgestelde vragen

De politie leek woensdag anders op te treden dan bij eerdere acties. Klopt dat?

We gaan met ordeverstoringen om zoals gebruikelijk. Allereerst mogen acties en demonstraties nooit ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. Daarnaast waren niet alle actielocaties aangemeld als demonstratie bij de betreffende gemeentes. Daarom kozen we voor een aanpak waarin we toezicht hielden en waar het nodig was begrensden.

Verschilde het politieoptreden van woensdag met het protest van klimaatactivisten op Schiphol?

De afspraken die een organisatie maakt over een demonstratie zijn altijd leidend voor hoe de politie optreedt. Het lokaal gezag bepaalt met de organisatie van een demonstratie de voorwaarden. Als deze afspraken worden geschonden, dan is het aan de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) om te besluiten of en hoe er moet worden opgetreden. Dit kan per situatie verschillen. Wanneer de openbare orde of veiligheid in het geding komt, doen we dat wat nodig is om die weer te herstellen.

De demonstratie op Schiphol (afgelopen vrijdag) werd overigens begeleid door de Koninklijke Marechaussee, omdat die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid op luchthavens.

De politie trad op sommige plekken anders op dan bij vergelijkbare situaties elders? Hoe kon dat?

Burgemeesters maken per gemeente afspraken met politie en openbaar ministerie in de driehoek. Wat de inzet van de politie is, hangt af van de lokaal gemaakte afspraken. Ook de actielocatie en hoe de situatie zich ontwikkelt, spelen daarbij een belangrijke rol. De politiemedewerkers ter plekke maakten een professionele inschatting wat nodig was. Als een situatie zich zo ontwikkelde dat de politie moest ingrijpen of handelen, dan gebeurde dat 

Hoe bepaalde de politie of en hoe er werd opgetreden bij acties?

Waar dat nodig was en de veiligheid in het geding was, traden we actief op. Hoe dat gebeurde, beoordeelde de politie ter plekke. Duidelijk was ook dat niet alle actievoerders op de wegen konden worden beboet. Dat had vooral te maken met de praktische uitvoerbaarheid van handhaven en de veiligheid van de situatie. Daarbij kwam dat het bewaken van de openbare orde en veiligheid belangrijker is dan boetes geven.