Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie vernieuwt fiets- en scooterpark

Gepubliceerd op:

Den Haag - De politie heeft met drie leveranciers contracten gesloten voor de levering van nieuwe stads- en surveillancefietsen, politiebikes en elektrische scooters. De leveranciers zijn in de aanbesteding als beste uit de bus gekomen. In de loop van 2020 worden de eerste fietsen en scooters aan de politiemedewerkers verstrekt.

Nieuwe politiefiets

GreenMo uit Waardenburg levert de elektrische scooters. Accell Nederland uit Heerenveen zorgt voor de stadsfietsen (ook e-bikes) en sportieve surveillancefiets (ook e-bikes), terwijl de firma Santos in Nieuw-Vennep is gecontracteerd voor de levering en onderhoud van politiebikes.

Politiemedewerkers gebruiken een stadsfiets voor een overleg in de buurt. De surveillancefietsen met politiestriping zijn voor surveillances en rechercheonderzoeken op straat, terwijl de politiebikers hun fiets gebruiken bij evenementen, horecanachten, voetbalwedstrijden en het begeleiden van optochten en betogingen.

Elektrisch rijden

De politie wil meer elektrisch fietsen en scooter rijden. Daarom is in de Europese aanbesteding ook uitdrukkelijk gekeken naar het aanbod van e-bikes en -scooters. Electrische fietsen vergroten de actieradius van politiemedewerkers op de fiets. Electrische fietsen en scooters geven meer mogelijkheden om op plekken te komen die met een auto niet bereikbaar zijn.

Medewerkersparticipatie

Een belangrijk onderdeel van de aanbestedingsprocedure bij de politie is medewerkersparticipatie. De gebruikers van de fietsen en scooters hebben meegedacht over het programma van eisen op grond waarvan leveranciers hun producten aanbieden aan de politie. Bij de beoordeling van dit aanbod wegen de uitkomsten van de gebruikerstesten zwaar. Honderdtien politieagenten van allerlei ‘pluimage’ hebben de fietsen en scooters getest op bruikbaarheid en inzetbaarheid in de politiepraktijk.

Voor politiewerk is de fiets van grote toegevoegde waarde. Samenwerken met burgers en partners begint met ontmoeten. Zien wat er gebeurt, horen wat gezegd wordt, aanvoelen wat er aan de hand is en bepalen wat nodig is. Op een fiets staat een agent letterlijk tussen de mensen en is buitengewoon toegankelijk. In stedelijke gebieden beweegt een agent zich op een fiets snel en wendbaar. Daarbij horen fietsen die up-to-date zijn en een uitstraling hebben die past bij de overige politie-uitrusting: sportief, modern en robuust.