Ga naar content

Gezamenlijke controle ondermijning

Laatste update:
Woordvoering:
Zeeland-West-Brabant

Zundert - De gemeente en de politie hebben donderdag in gezamenlijkheid een controle gehouden op het gebied van ondermijning. De focus lag op leegstaande of net verkochte panden en op het buitengebied.

Op donderdag 21 februari 2019 is een team van de politie samen op pad gegaan met medewerkers van de gemeente Zundert. Er werden preventieve controles uitgevoerd in leegstaande of kort geleden verkochte panden. Tientallen panden werden gecontroleerd binnen en buiten de bebouwde kom. Er werd verder niets gevonden. Bewoners of gebruikers van de panden reageerden positief. Flyers zijn uitgedeeld om te waarschuwen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Ook werd daarin gewezen op contactmogelijkheden om criminaliteit te melden al dan niet anoniem. Deze dag zal zeker een gevolg krijgen omdat de beide partners waarde hechten aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Contactmogelijkheden

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:
- via de banner onder dit bericht
- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen
- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)
- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M
- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)