Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie werft geestelijk verzorgers

Gepubliceerd op:

Nederland - Op 22 januari 2019 hebben de politie, bonden en ministerie het plan voor de geestelijke verzorging politie vastgesteld conform cao-afspraak. Binnenkort start daarom de werving van geestelijk verzorgers; voor elke eenheid één. Daarnaast wordt ook voor de Politieacademie, het Politiedienstencentrum en staf korpsleiding een verzorger geworven.

Politie-embleem

De politie streeft ernaar dat medewerkers hun werk veilig en gezond kunnen blijven doen. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor fysieke en mentale weerbaarheid, evenals aandacht voor zingeving. In verband daarmee wordt het aanbod geestelijke verzorging uitgebreid, zodat elke medewerker hierop een beroep kan doen wanneer dat nodig is. Geestelijke verzorging wordt toegevoegd aan de teams Veilig en Gezond Werken, naast dat van bedrijfsmaatschappelijk werk, de psycholoog en bedrijfsarts.

Waarom geestelijke verzorging?

Politiemedewerkers hebben geregeld te maken met heftige zaken die indruk maken. Het werk brengt ze in een positie waardoor indringende (morele) vragen kunnen opkomen. Heb ik wel goed gehandeld? Past de manier waarop ik handelde wel bij mij? Hert zijn ervaringen waarin de medewerker tegen de grenzen van werk en leven aanloopt, waarin het incasseringsvermogen op de proef wordt gesteld, de eigen identiteit in het geding is. Soms brengen deze ervaringen, of een opeenstapeling daarvan, iemand uit evenwicht, of zet het op zijn minst aan tot denken.

Niet alles valt praktisch op te lossen: het vraagt van de medewerker om betekenis te geven aan zijn of haar ervaringen. Geestelijke Verzorging omvat professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is de specialist die hierin ondersteunt, door persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Aandacht voor zingeving in het politiewerk kan bijdragen aan vakmanschap, verzuimpreventie en stabiel en betrokken blijven in het werk.

Wat gaat er gebeuren?

22 januari 2019 hebben korps, bonden en ministerie het plan voor de geestelijke verzorging politie vastgesteld. Om geestelijke verzorging zo toegankelijk mogelijk te maken binnen de eenheden, wordt de formatie geestelijk verzorgers landelijk uitgebreid tot 15 fte. De uitbreiding betekent dat er straks één geestelijk verzorger per eenheid is, evenals voor de Politieacademie, het Politiedienstencentrum en de staf korpsleiding. De werving start zo snel mogelijk.

Hoe wordt het aanbod geestelijke verzorging ingericht?

Geestelijke verzorging wordt zo georganiseerd dat begeleiding vanuit alle levensbeschouwelijke sectoren kan worden aangeboden. Er wordt gewerkt met een vast team geestelijk verzorgers; zo nodig kan beroep worden gedaan op geestelijk verzorgers vanbuiten het korps. Bij de samenstelling van het team geestelijk verzorgers wordt gestreefd naar een diverse samenstelling (op basis van levensbeschouwelijke richting, gender, leeftijd, etniciteit en culturele achtergrond en) passend bij de achtergronden van de medewerkers binnen de eenheid. De taakstelling van alle geestelijk verzorgers richt zich op het politievak.