Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

‘Beperkt vuurwerkverbod kabinet onvoldoende voor veilig verloop jaarwisseling’

Laatst gewijzigd op:

Nederland - De politie is na de oproep van de korpschef met veiligheidspartners om te komen tot een veiligere jaarwisseling voor politie, handhavers en burgers, teleurgesteld over het mogelijke voornemen van het kabinet voor slechts een beperkt vuurwerkverbod. ‘Het is maar zeer de vraag of deze voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling’.

Vuurwerkoverlast

Er komt een landelijk verbod op groot consumentenvuurwerk. Dat melden diverse media op basis van Haagse bronnen; het kabinet zou voornemens zijn vrijdag in de ministerraad tot zo'n verbod te besluiten. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten F3-categorie, zoals Chinese rollen en ratelbanden. Dit vuurwerk zou vanaf de jaarwisseling 2020-2021niet meer mogen worden gebruikt. Inzet van de korpschef is altijd geweest dat er een verbod komt op het gevaarlijke knalvuurwerk en vuurpijlen, er effectievere straffen komen en lokale initiatieven, zoals aftelmomenten en vuurwerkshows, worden gestimuleerd.
Dit verbod gaat slechts deels in op de oproep die de politie in mei van dit jaar deed. Samen met 27 andere organisaties deed zij een appèl op de politiek en bestuurders om in actie te komen en meer maatregelen te nemen voor een veilige jaarwisseling. Korpschef Erik Akerboom zei toen: ‘Ik wil de jaarwisseling veiliger maken en de traditie in stand houden, veilig en feestelijk, voor iedereen. Veel van de ellende kan worden voorkomen, onder meer door alleen nog siervuurwerk toe te staan, naast georganiseerde vuurwerkshows en aftelmomenten.’

Teleurgesteld

De politie vindt het voorstel onvoldoende waarover het kabinet zich vrijdag buigt. ‘Mocht de regering overgaan tot de maatregelen zoals de media vermelden, dan is dat zeer teleurstellend na de stevige woorden, uitgesproken met nieuwjaar. Het breed gedragen appèl aan het kabinet, om met meer maatregelen te komen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen, van burgemeesters, politiepersoneel, hulpverleners, artsen wordt door het kabinet onvoldoende gehoord. Bovendien is het maar zeer de vraag of deze voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling. Dit geldt zowel voor het publiek, maar ook voor de duizenden politiemensen en hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn en in de frontlinie staan Er ontstaat een lappendeken aan maatregelen van wel/niet verbieden van afsteken en wel verkopen van vuurwerk binnen gemeenten die de handhaving zeer bemoeilijkt. Kortom, deze eventuele maatregelen zijn wat ons betreft niet genoeg om de traditie van de jaarwisseling op een veilige en feestelijke manier in stand te houden. De politie zal met concrete voorstellen blijven komen voor een veilige en feestelijke viering van oud en nieuw.’

‘Volstrekt onvoldoende’

Ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is ‘zwaar teleurgesteld in de maatregelen die het kabinet nu lijkt te treffen’, geeft voorzitter Rob den Besten aan. ‘De zwaarste vuurwerkstukken en de duizendklapper worden verboden, poeh poeh. Dat is volstrekt onvoldoende.’
Den Besten bestempelt het kabinetsvoornemen als ‘uitermate teleurstellend’. Uit het belevingsonderzoek dat de COR hield onder agenten die tijdens de jaarwisseling werkten, bleek dat zij met aanzienlijk meer geweld werden geconfronteerd dan aanvankelijk gedacht. ‘Na zo’n uitkomst hadden we wel wat meer realisme van het kabinet verwacht’, zegt Den Besten. ‘We zetten al vanaf 2017 druk op de politiek, maar kennelijk is de veiligheid van de hulpverleners voor het kabinet van ondergeschikt belang.’