Ga naar content

Opheldering berichtgeving evaluatie terugsturen Fortuna Partybus (Aanvullend bericht)

Laatste update:

Sittard - Dinsdag 11 juni publiceerde de Politie Limburg een persbericht over de evaluatie van ongeregeldheden die op zondag 16 december 2018 plaatsvonden met een aantal Fortuna Sittard-supporters. De conclusie van de evaluatie was dat de communicatie tussen en binnen diverse disciplines van betrokken partijen (de betrokken politie-eenheden alsmede de gemeenten Dordrecht en Rotterdam) niet optimaal zou zijn geweest, waardoor er misverstanden zijn ontstaan. Dit betreft een onjuiste conclusie. Met de aard van de berichtgeving heeft de Politie Limburg onbedoeld de indruk gewekt dat de gemeenten Dordrecht en Rotterdam niet juist zouden hebben gehandeld.

Voetbal in het net

Politie evalueert incidenten rondom teruggestuurde Fortuna Partybus (Bericht 11 juni)

De politie heeft de gang van zaken rondom de ongeregeldheden die plaatsvonden met een aantal supporters van Fortuna Sittard op zondag 16 december 2018 geëvalueerd. De conclusie is dat de communicatie tussen en binnen diverse disciplines van betrokken partijen (de betrokken politie-eenheden alsmede de gemeenten Dordrecht en Rotterdam) niet optimaal is geweest. Dit heeft door een samenloop van omstandigheden geleid tot ongewenste situaties en reacties. De belangrijkste inzichten uit de evaluatie zijn inmiddels gedeeld met de betrokken partijen, waaronder de supporters.

De incidenten vonden plaats nadat een Fortuna partybus, die onderweg was naar de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard in de Kuip in Rotterdam, in Dordrecht werd teruggestuurd naar Limburg. Omdat zowel supporters, de BVO Fortuna Sittard als politie ontevreden waren over de gang van zaken, heeft de politie een evaluatie uitgevoerd. Middels gesprekken met direct betrokkenen is het verloop van de dag in kaart gebracht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de communicatie tussen betrokken partijen niet optimaal is geweest, waardoor misverstanden zijn ontstaan. Het misverstand is op de wedstrijddag ontstaan toen op basis van informatie door de politie werd verondersteld dat de supporters, onderweg naar de voetbalwedstrijd Feijenoord – Fortuna Sittard, een Kerstmarkt in Dordrecht zouden bezoeken. Op basis hiervan werd een mogelijk openbare orde probleem in Dordrecht verwacht. Achteraf evaluerend is de informatieoverdracht bij de politie niet goed verlopen en bleek deze informatie niet juist te zijn geweest. Het is echter wel de basis geweest voor de besluitvorming op dat moment en dus ook het terugsturen van deze bus naar Limburg. 

De uitkomsten van de evaluatie zijn gedeeld met de betrokken partijen en besproken in de voetbal vierhoek (gemeente Sittard-Geleen, politie, OM en BVO Fortuna Sittard) van Sittard-Geleen. De leerpunten worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van de samenwerking rondom betaald voetbal in de gemeente Sittard-Geleen, waarbij betrokken partijen samen zorg dragen voor een veilig en prettig verloop van voetbal gerelateerde activiteiten. Het tijdig en goed met elkaar afstemmen en communiceren tussen betrokken partijen, waaronder de supportersgroepen, maken hier deel van uit.

Deel het artikel op social media

Deel artikel via: