Ga naar content

Politie houdt grootschalige controle

Laatste update:
Woordvoering:
Zeeland-West-Brabant

Sluiskil - De politie hield dinsdagmiddag en –avond 19 maart 2019 een controle in Sas van Gent en Sluiskil. De controle was vooral gericht op verkeersovertredingen, drugscriminaliteit en op ondermijning.

Dinsdagmiddag was er een verkeerscontrole op het Suikerplein in Sas van Gent. In de avond was er een grootschalige controle op de Leidinglaan in Sluiskil.

Volgens de wijkagent van Sluiskil Pieter Brasser zijn er de afgelopen maanden meerdere signalen binnengekomen van gevaarlijk rijgedrag en snelheidsovertredingen. Ook blijkt uit resultaten dat er nog steeds veel bestuurders rijden onder invloed van alcohol en drugs. Tevens blijkt dat er sprake is van drugscriminaliteit en ondermijning. De politie neemt deze signalen hoog op en zet fors in op ondermijnende criminaliteit.

De controle is opgezet om, samen met andere instanties, te werken aan het veiligheidsgevoel in deze plaatsen van de gemeente Terneuzen. Ook hoopt de politie hierdoor dat inwoners bereid zijn om verdachte situaties te melden. Bel in deze situaties met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000.