Ga naar content

Negentig aanhoudingen bij actie tegen mobiel banditisme

Laatste update:
Woordvoering:
Landelijke Eenheid

Driebergen - De politie heeft tijdens de landelijke actie ‘Trivium’ tegen mobiel banditisme ofwel rondtrekkende criminelen, tenminste negentig aanhoudingen verricht. Daarbij zijn onder meer autodieven, maar ook winkeldieven aangehouden. Twee mannen uit Wit-Rusland die worden verdacht van meerdere winkeldiefstallen zijn in hechtenis genomen volgens de nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie (OM) die deze maand is ingegaan. Deze richtlijn biedt het OM de mogelijkheid hogere straffen te eisen tegen leden van rondreizende dadergroepen.

Controlelocatie

Van dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei speurden elke dag agenten naar rondtrekkende dadergroepen, die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkel- en autodiefstal, identiteitsfraude en woninginbraken. De Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, maar ook de Duitse politie ondersteunden de actie. Mobiel banditisme is niet alleen een Nederlands probleem.

Internationaal

Op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen voerde de politie controles uit. Specialisten controleerden onder andere identiteitsbewijzen op hun echtheid en de IND op de verblijfstatus van diverse personen. De Nederlandse politie werkte tijdens Trivium samen met politiemensen van Europol en politiemensen uit Roemenië, Litouwen, Portugal, Polen, Cyprus, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. In verschillende Europese landen zijn deze week vergelijkbare acties gehouden.

Tijdens de actie zijn de internationale systemen ruim duizend maal geraadpleegd. Op woensdag 15 mei lag het zwaartepunt van de actie op de Nederlands/Duitse grens. Onder de naam ‘Korridorfahndung’ is hier samengewerkt met de Duitse politie en Douane. Trivium sluit aan bij de landelijke integrale aanpak van de Taskforce Mobiel Banditisme om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes.

Nieuwe richtlijn; langer vast

Het Openbaar Ministerie (OM) gebruikt sinds 1 mei 2019 een nieuwe richtlijn voor de aanpak van mobiel banditisme. Deze richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van hogere strafeisen voor bijvoorbeeld inbraken, winkeldiefstallen en zakkenrollerij als die gepleegd worden door internationaal opererende mobiele bendes. Volgens de nieuwe richtlijn eist justitie voortaan in principe alleen nog onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Mobiel banditisme moet volgens het OM beschouwd worden als ‘internationaal georganiseerde criminaliteit’.

Een voorbeeld uit de afgelopen Trivium was een zaak waarbij drie Wit-Russen door de informatieorganisatie van de politie in beeld kwamen als personen die georganiseerd winkeldiefstallen plegen. Om vervolgens die goederen weer te verhandelen. Afgelopen dinsdag is daar door één van de politieteams op gewerkt. Na een controle bleek dat ze vermoedelijk al vijf winkeldiefstallen hadden gepleegd van onder andere diverse opzettandenborstels. De verdachten (44, 49 en 51 jaar) zijn in Arnhem aangehouden en twee bleken al eerder winkeldiefstallen te hebben gepleegd. De auto die zij gebruikten is in beslag genomen voor onderzoek. Afgelopen vrijdag zijn ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tegen twee Wit-Russen was voldoende bewijs om ze de komende weken vast te laten zitten. Ze moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor hun daden.

Autodieven

Een internationale verdachte van autodiefstal is slapend in een gestolen auto aangetroffen en is aangehouden. Verschillende andere landen bleken ook interesse in hem te hebben.

Twee vermoedelijke autodieven konden afgelopen woensdag op de A4 bij Hoofddorp worden onderschept. De auto was ook voorzien van valse kentekenplaten. Bij de actie raakten de gestolen auto en een politievoertuig beschadigd. gestolen voertuig Hoofddorp

Openstaande gevangenisstraffen

Door de internationale samenwerking is sneller informatie gedeeld. De samenwerking leverde veel interessante informatie op die weer wordt gebruikt in lopende onderzoeken. Diverse gecontroleerde personen hebben nog openstaande gevangenisstraf uit te zitten, waaronder enkele ook in hun thuisland. Een man is aangehouden die in Polen nog een vrijheidsstraf van acht jaar uit moet zitten. Hij is in afwachting van de overleveringsprocedure ingesloten.

Valse identiteitsbewijzen

Tevens zijn er meerdere personen aangehouden die vervalste rijbewijzen en identiteitsbewijzen toonden of valse namen opgaven.

Diverse strafbare feiten

Verschillende verdachten zijn aangehouden voor het vervoer van kilo’s hard- en softdrugs in al dan niet verborgen ruimtes in voertuigen, voor witwassen (in één geval meer dan 100.000 euro) en gestolen goederen. Daarnaast zijn veel openstaande boetes geïnd en verdovende middelen, geld en (vuur)wapens in beslag genomen. Ook zijn er bij de actie bijna vijftig voertuigen in beslag genomen in verband met openstaande belastingschuld, onbetaalde boetes of lopende onderzoeken.

 

 

***************

Taskforce Mobiel Banditisme

De Taskforce Mobiel Banditisme heeft tot doel Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Dat doet zij in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Roermond, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid voeren samen met andere partners een integraal actieplan uit om mobiel banditisme tegen te gaan en daders aan te pakken.

 

Trivium is een actie van de Nederlandse politie die gericht is op de aanpak van zogenaamd mobiel banditisme. Elk half jaar wordt deze actie georganiseerd. Met interventies op de verkeersstromen, zowel landelijk als lokaal, worden rondtrekkende criminele groepen die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij bestreden. Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de politie.