Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verwaarloosde schapen en verwaarloosde hond aangetroffen

Laatst gewijzigd op:

Noord-Holland - Tijdens een gezamenlijke controle van het team dierenwelzijn NVWA en de dierenpolitie zijn begin vorige week 53 schapen in bewaring genomen op een boerderij in verband met ernstige verwaarlozing. De dierenpolitie bekommerde zich om het welzijn van een zieke hond die eveneens op de boerderij rondliep.

algemeen plaatje

Het team dierenwelzijn van de NVWA controleerde begin vorige week een boerderij in Noord-Holland en trof hier een 53 verwaarloosde schapen en een verwaarloosde hond aan. De NVWA constateerde dat bijna alle 53 schapen in een veel te kleine en vieze ruimte stonden en verwaarloosd en vermagerd waren. De 53 schapen werden door de NVWA in bewaring genomen en onderzocht door een dierenarts. Een van hen was er zo slecht aan toe, dat deze overleed.

De dierenpolitie trof op dezelfde boerderij een hond aan die verzwakt en verwaarloosd was. Aan de eigenaar, een 69-jarige man, werd een last opgelegd om de hond te laten behandelen door een dierenarts en hem de juiste voeding en verzorging te geven. Bij de nacontrole hiervan twee dagen later, bleek dat de man de hond niet de benodigde zorg had gegeven.

De hond was er slecht aan toe. Na overleg met de officier van justitie werd de hond direct in beslag genomen en overgebracht naar de dierenarts. Bij de dierenarts bleek de hond ernstig verzwakt en ziek.

Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Dierenverwaarlozing en dierenwelzijn
Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voeren de teams dierenwelzijn van de NVWA jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen.

Dierenpolitie
Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & Sociaal domein: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)  en de Dierenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:
- dierenmishandeling;
- dierenverwaarlozing;
- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
- het doden of mishandelen van een dier ;
- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;
- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden.

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt  van de dierenpolitie via telefoonnummer: 1-4-4.