Ga naar content

Politie weerlegt onderzoek RTL Nieuws naar aanbesteding

Laatste update:

Nederland - RTL Nieuws besteedt op 30 november aandacht aan de aanbestedingsprocedure voor de medische hulpkit, deze wordt door agenten gebruikt bij eerste hulp bij trauma. Volgens RTL heeft de procedure de schijn van belangenverstrengeling in zich. Drie marktpartijen hadden volgens de commerciële tv-zender bezwaar over de voorlopige gunning, maar het klachtenbehandelteam van de politie en de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten(VIK) zagen geen reden om de aanbesteding stop te zetten.

medische hulpkit

Volgens RTL Nieuws zou er sprake zijn van mogelijke belangenverstrengeling bij de aanbesteding. Twee politiecollega’s uit een eenheid die betrokken waren bij de aanbestedingsprocedure, hebben naast hun werk een bedrijf in dezelfde branche. De onderneming van deze collega’s is geen deelnemer aan deze aanbesteding en heeft geen banden met het bedrijf dat de aanbesteding wel gegund kreeg. Twee marktpartijen dienden desondanks een klacht in omdat zij vonden dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling. 

Vrij van dubbele belangen

Het klachtenbehandelteam van de politie onderzocht de zaak. Er werd gecheckt of de geldende regels van aanbesteding zijn gevolgd en of het programma aan alle eisen voldeed. Ook keek het klachtenbehandelteam naarde achtergronden en het bekwaamheidsniveau van meer dan tien leden van het aanbestedingsteam. De conclusie: er is zorgvuldig, bekwaam en vrij van dubbele belangen gehandeld in deze aanbesteding. Het klachtenbehandelteam erkent wel dat het beeld heeft kunnen ontstaan van eigenbelang omdat de twee medewerkers in het aanbestedingsteam zaten, ook al zijn er geen aanwijzingen gevonden dat dit invloed heeft gehad op de procedure. Het team heeft daarom de twee klachten voor advies voorgelegd aan de afdeling VIK. VIK heeft aangegeven geen reden te zien om een disciplinair onderzoek in te stellen naar belangenverstrengeling. De aspecten waardoor volgens klagers belangenverstrengeling zou blijken, zijn goed uitlegbaar.

Gelijk

Ook geeft RTL Nieuws aan dat de politie in het verleden meerdere keren niet volgens de geldende regels zou hebben gehandeld bij een aanbesteding. In een antwoord aan de nieuwszender geeft de politie aan dat er in de afgelopen drie jaar 28 zaken van de honderden aanbestedingen voor de kantonrechter zijn gebracht; slechts één zaak werd de politie verzocht om met de eiser in gesprek te gaan om tot een vergelijk te komen. In alle andere gevallen is de politie volledig in het gelijk gesteld. 

2700 aanbestedingen

De politie koopt jaarlijks voor 2,1 miljard euro in en is daarmee één van de grootste inkopende organisaties binnen de overheid. Sinds 2010 zijn er circa 2700 aanbestedingstrajecten geweest. Er is bij de politie geen sprake van een aanbestedingsproject  waarbij de gunning als gevolg van een integriteitskwestie is ingetrokken dan wel als gevolg van een rechterlijke uitspraak op basis van integriteitsschendingen nietig is verklaard.