Ga naar content

Korpsleiding beantwoordt klacht organisaties

Laatste update:

Nederland - ‘Uw mening over de leiding van de Eenheid Den Haag deel ik niet,’ dat schrijft korpschef Erik Akerboom in zijn antwoordbrief aan twintig maatschappelijke organisaties die onlangs een klacht indienden over de politieleiding Den Haag.

Stockfoto

‘De politie sluit de ogen niet voor fouten en onderkent dat zich soms pijnlijke incidenten voordoen waarbij belangrijke waarden als gelijke behandeling in het geding zijn. Het is echter onjuist op basis van incidenten te concluderen dat racisme en uitsluiting alom aanwezig zouden zijn binnen de politie en misstanden niet worden aangepakt’, aldus Akerboom. De brief van de korpsleiding werd vanmiddag verstuurd aan de organisaties.

Onjuiste voorstelling van zaken

In de brief spreekt de korpsleiding de organisaties aan op de voorbeelden die zij in hun brief opvoeren: ‘De voorstelling die u in uw brief geeft van de gang van zaken rond deze situaties is op onderdelen feitelijk onjuist en onvolledig. Ook uw gevolgtrekkingen in deze kwesties zijn niet juist. Dat heeft grote impact gehad op de collega’s’, aldus de korpsleiding. ‘Het zijn juist de door u genoemde “integere mensen die het uniform met gepaste eer dragen” die door uw brief onnodig en onterecht publiekelijk in een verkeerd daglicht zijn gesteld. Dit beschadigt de vaak zorgvuldig opgebouwde relatie met specifieke groepen in de samenleving, juist waar die zo belangrijk is.’

Politie erkent dat het beter moet

De politie is zich ervan bewust dat de organisatie in een lastige fase van verandering en aanpassing verkeert; net als in andere organisaties en in de samenleving spelen sterker dan voorheen dilemma’s in relatie tot diversiteit en inclusie. We zien dat de wens en de druk om snel meer diversiteit te realiseren groot is en dat tegelijkertijd juist daardoor de kans op onrealistische verwachtingen toeneemt. De korpschef neemt nogmaals stelling tegen grensoverschrijdend gedrag binnen het korps: ‘Voor grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, pesten en discriminatie, is binnen de politie geen plaats. Op straat accepteren we het niet en binnen onze eigen gelederen ook niet.’

Geen reguliere klachtenprocedure

De korpschef schrijft verder dat bij de klacht van de twintig organisaties niet de reguliere klachtenprocedure zal worden gevolgd, omdat ‘de vermeende gedragingen niet tegen Controle Alt Delete of de andere organisaties die de brief hebben ondertekend waren gericht.’ Lees hier meer over hoe een klachtenprocedure bij de politie werkt.