Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie stelt medewerker buiten functie

Laatst gewijzigd op:

Oost-Nederland - De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Gelderse deel van de eenheid buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim.

De medewerker was de afgelopen jaren in privétijd meerdere keren betrokken bij overlast gerelateerde incidenten. Daarbij gedroeg hij zich vervelend en agressief. Ook tegen agenten die ter plaatse waren. Ondanks diverse waarschuwingen bleef hij gedrag vertonen dat niet past bij een politiemedewerker. Daarom kreeg het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) opdracht een onderzoek in te stellen en werd de medewerker buiten functie gesteld. Tijdens het onderzoek heeft hij geen toegang tot politiegebouwen en -systemen.

Voorbeeldfunctie

De voorbeeldfunctie van politiemedewerkers houdt niet op na diensttijd. Daarom neemt de politie het hoog op wanneer medewerkers op een negatieve manier betrokken zijn bij incidenten. Als ruggensteun bij al het doen en laten heeft de politie de beroepscode.

Beroepscode

De beroepscode is een handleiding voor alle politiemedewerkers. De code vertelt wat de wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.

Als praktische aanvulling op de beroepscode zijn er themabladen. Deze helpen politiemedewerkers bij situaties en dilemma’s waar ze in hun werk en privé tegen aan kunnen lopen. De themabladen vind je hier.

FB