Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie investeert in digitale fitheid

Gepubliceerd op:

Den Haag - De politie gaat verder met investeren in de digitale kennis van haar medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde kennisniveau over de digitale aspecten van politiewerk omhoog moet. Het onderzoek Level-up! werd in opdracht van de korpsleiding van de politie uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool.

digitale fitheid

De onderzoekers brachten in kaart welke cyberkennis politiemensen in de praktijk hebben. De uitkomsten laten zien dat verbetering noodzakelijk is. Opvallend is dat de verschillen niet leeftijdgebonden zijn, waardoor het kennistekort niet vanzelf wordt opgelost wanneer oudere politiemensen uitstromen en nieuwe, jongere politiemensen instromen. Wel lijken opleiding en ervaring met cyberzaken het kennisniveau van politiemensen te verhogen. Ook viel op dat rechercheurs over meer digitale kennis beschikken dan politiemensen uit andere functiegroepen.

Leren in de praktijk

‘We weten nu beter aan welke kennis het ontbreekt en waar er binnen de politieorganisatie een kennistekort is’, zegt projectleider Jurjen Jansen van NHL Stenden Hogeschool. ‘Zo zal er vooral meer aandacht moeten zijn voor politiemedewerkers die aangiften opnemen en politiemensen in de basispolitiezorg.’  Volgens de onderzoekers leren politiemensen het snelst door kennis direct toe te passen tijdens het werk. ‘Dit sluit goed aan bij hoe politiemedewerkers nu al vaak leren. Belangrijk is om dit goed te faciliteren en te begeleiden. Ook moet er ruimte worden gecreëerd om praktijkervaring op te doen en daarop te reflecteren.’

Gedigitaliseerde criminaliteit

De onderzoekers benadrukken ‘digitaal’ te zien als een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse praktijk. ‘Online en offline vloeien steeds meer in elkaar over. De scheidslijn hiertussen wordt dunner. Cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit en criminaliteit met een digitale component komen nu zo veel voor dat het niet alleen aan specialisten kan worden overgelaten.’

Digitaal en cybercrime specialisme

Henk Geveke, directeur Technologie en Innovatie, ziet ook dat de criminaliteit steeds sneller verandert. Daarom is hij blij met de aanbevelingen uit het onderzoek. ‘Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten en onderstreept het belang van kennismanagement. De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in het versterken en opzetten van digitaal en cybercrime specialisme. Maar kenden we drie jaar geleden vooral marktplaatsfraude, zijn we nu druk met spoofing (het vervalsen van kenmerken, zoals e-mail, website, IP-adres of  telefoonnummer om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen). Daarom moeten we investeren in een bredere doelgroep. Agenten en rechercheurs, die geen expert of specialist zijn, hebben meer vaardigheden nodig om het werk van nu en in de toekomst goed te kunnen doen.’

Bekijk het onderzoeksrapport Level-up! Kennis voor politiewerk in een digitale samenleving.