Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie gaat samenwerking aan met Universiteit Leiden

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - De politie en de Universiteit Leiden hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van vijf jaar. De samenwerking zal onder andere bestaan uit de oprichting van een onderzoeksteam, dat zich vanaf 1 januari op het brede thema Politiestudies zal richten.

stock

Het onderzoeksteam Politiestudies zal zich ontwikkelen binnen het Institute of Security and Global Affairs (Faculteit Governance and Global Affairs). Het team bestaat uit een postdoctoraal onderzoeker, een nog te benoemen promovendus en vanaf begin 2022 ook een bijzonder hoogleraar Politiestudies.

In eerste instantie zou dit team zich concentreren op het thema gebiedsgebonden politie (GGP), maar in onderling overleg tussen de politie en de universiteit bleek deze insteek te beperkt. Vandaar dat de focus komt te liggen op het bredere thema Politiestudies.

Drie thema's

De komende jaren zullen de onderzoekers zich verdiepen in drie thema’s. Het eerste thema richt zich op het governance-aspect van policing. Daarbij wordt gekeken hoe de politie opereert in een breder veld van verschillende veiligheidsactoren. Het tweede thema is gericht op internationale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen politiediensten van buurlanden of aan cybersecurity, waar ook internationale samenwerking nodig is omdat het de grenzen overschrijdt.

Het laatste thema laat ruimte voor onderwerpen met een hoge maatschappelijke relevantie. Het eerste topic is ondermijning waarbij zal worden samengewerkt met professor Pieter Tops, die bij de Universiteit Leiden aangesteld is als bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies.

Op korte termijn wordt een meerjarig onderzoeksprogramma samengesteld, waarbij binnen en buiten de universiteit wordt gekeken naar relevante onderzoeksprojecten en partners.

Behoefte aan verdieping

De roep om nauwere samenwerking tussen de politie en wetenschap klinkt al langer. Het aantal onderzoekers dat zich bezighoudt met de wetenschappelijke benadering van het Nederlandse veiligheidslandschap dunt uit en raakt versplinterd, constateert Hans de Vries, plaatsvervangend portefeuillehouder GGP.

‘Natuurlijk zijn er meerdere advies- en onderzoeksbureaus die onderzoek verrichten bij en over de politie, maar de kennisopbouw blijft bij deze bureaus en wordt geen gemeengoed. Dat terwijl de politie juist behoefte heeft aan verdieping, aan wetenschappers die zich een totaalbeeld willen en kunnen vormen en aan brede wetenschappelijke expertise om de huidige veiligheidsvraagstukken beter te begrijpen en aan te pakken. Gezien de razendsnelle veranderingen in de samenleving heeft de operatie daar baat bij.’

Bekijk hier een uitgebreid interview met Frans Heeres, landelijk portefeuillehouder GGP, en prof. dr. Erwin Muller over de samenwerking tussen de politie en Universiteit Leiden, onder moderatie van prof. dr. Edwin Bakker.