Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Trendbeeld 2020 Politie Amsterdam

Laatst gewijzigd op:

Amsterdam - In het trendbeeld blikt de politie Amsterdam terug op de belangrijkste trends, ontwikkelingen en risico’s in het veiligheidsdomein van het afgelopen jaar en kijkt zij vooruit naar de ontwikkelingen voor het komende jaar. Dit trendbeeld geeft inzicht in de dynamiek van het politiewerk door voorbij de criminaliteitscijfers te kijken. Het is gebaseerd op de kennis en ervaringen van professionals uit het veiligheidsdomein: welke thema’s houden hen bezig? Wat zien zij in hun dagelijks werk en waar maken zij zich zorgen over? Dit trendbeeld beschrijft geen feitelijke of cijfermatige waarheid maar het is een beschouwing van de belangrijkste ontwikkelingen in de maatschappij waar de politie in haar werk mee te maken krijgt. Lees hieronder het volledige trendbeeld en bekijk het filmpje.

Politie Amsterdam, Dienst Regionale Informatie Organisatie, Team Analyse & Onderzoek