Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie en TNO ontwikkelen opsporingstools

Gepubliceerd op:

Driebergen - De politie en TNO stonden vandaag stil bij de samenwerking die er op is gericht het politiewerk door innovatie te versterken. Een delegatie van beide organisaties was te gast bij de Landelijke Eenheid. De aandacht ging hierbij uit naar werkende innovaties in de politie praktijk.

cyber tools

Bij het Fugitive Active Search Team (FastNL) is gewerkt aan een softwaretool die met behulp van kunstmatige intelligentie het gedrag van de voortvluchtigen (met een onherroepelijke gevangenisstraf) voorspelt. De gebruikte algoritmen zijn ontwikkeld in afstemming met het programma Onvindbaren en het Openbaar Ministerie en kunnen op transparante wijze worden verantwoord bij een rechter of toezichthouder. Met de nieuwe tool wordt op dit moment een proef gedraaid.

De innovatiebehoefte van specialistische opsporingsdiensten is groot en om die reden is de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking actief met innovatie en technologische ontwikkeling. Wetenschappers van TNO versterken dit proces in de praktijk en werken in gezamenlijkheid aan onderwerpen als het stoppen van voertuigen en het vergaren van informatie voor onderzoeken. Tijdens het bezoek is ingegaan op verschillende voorbeelden die de politie beter in staat moeten stellen met behulp van moderne technologie het werk in de opsporing uit te voeren.

Darkweb

Het Team Cyber Enabled Crime van de politie en TNO werkt aan toepasbare oplossingen om de identiteit van gebruikers van het internet, en het Darkweb als onderdeel daarvan, inzichtelijk te maken. Juist daar kunnen opsporingsdiensten een inhaalslag maken ten behoeve van verstoring en opsporing van criminele activiteiten.

Nauwe samenwerking

Paul de Krom, CEO van TNO:  ‘Het is mooi om te zien dat onze wetenschappers in nauwe samenwerking met de specialisten van verschillende politieonderdelen in staat zijn iets toe te voegen aan het politiewerk. Dat helpt de politie en uiteindelijk de veiligheid van Nederland’.

Henk Geveke, lid korpsleiding van de politie, die vanaf zijn eerste dag staat voor innovatie en nieuwe technologische ontwikkeling: ‘Politiewerk is voortdurend onderhevig aan de invloed van nieuwe technologieën en ontwikkelingen en vernieuwing is noodzakelijk om hier goed op in te blijven spelen. De verschuiving van de criminaliteit van fysiek naar digitaal is hier een kenmerkend voorbeeld van. TNO kan als instituut voor toegepaste wetenschap ons hier goed bij ondersteunen’.

In 2020 blijven de politie en TNO samenwerken om het politiewerk op verschillende onderdelen te versterken, wat moet leiden tot nieuwe werkwijzen en innovaties. Ook wordt gewerkt aan intensievere samenwerking tussen politie, TNO, universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen om de veiligheid in Nederland te vergroten.