Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politiechef Oost-Brabant: realistisch over resultaten 2019

Gepubliceerd op:

Den Bosch - Bij politiechef Wilbert Paulissen van de eenheid Oost-Brabant overheerst tevredenheid over de prestaties die zijn eenheid in 2019 heeft behaald. ‘Onze resultaten zijn goed te noemen, zeker gelet op de druk op onze capaciteit in vooral de laatste maanden van vorig jaar. Maar let op: dit betekent uiteraard niet dat we achterover gaan leunen. Want we hebben nog te veel vaak impactvolle zaken die we niet direct kunnen oppakken. Daarbij beseffen we dat dit veel impact heeft op betrokkenen”, aldus Paulissen. De cijfers werden woensdag toegelicht in een bijeenkomst van de regionale driehoek (regioburgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) met de pers.

Klik op deze link om de afbeelding(infographic ) in groot formaat te zien

De politiechef is vooral positief over het aantal criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) dat vorig jaar is opgerold. Dat aantal steeg namelijk van 119 in 2018 naar 142 afgelopen jaar. Ook werd er meer crimineel verworven geld afgepakt (2018: 5,4 miljoen euro, 2019: 9,3 miljoen euro). “De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een continue strijd. Daarin combineren we de korte klap met de lange adem en dat heeft vorig jaar het nodige effect gehad. Uiteraard zetten we die lijn in 2020 en de jaren daarna graag voort, samen met onze partners. We hebben hierin een duidelijk ambitie gesteld, vanuit een realistisch perspectief”, aldus Paulissen.

Impactvolle misdrijven
Ook bij de zogeheten High Impact Crimes (impactvolle misdrijven) zien de cijfers er goed uit. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar naar 3329 (2018: 3636). Daarvan werd 8,5 procent opgelost. Ook waren er minder straatroven in Oost-Brabant in 2019: 137. Een jaar eerder waren dat er nog 172. In 2019 werd 20,4 procent van alle straatroven opgelost. De meest in het oog springende resultaten bij de HIC-feiten liggen bij overvallen. Die daalden met bijna 15 procent naar 87 (2018:102). Daarnaast werd van alle overvallen 77 procent opgelost.

Behalve het doortrekken van de hierboven geschetste prestaties heeft politiechef Paulissen nog twee duidelijke ambities. “Wij sturen dit jaar nog scherper en creatiever op onze capaciteit. Dat betekent concreet twee dingen. Ten eerste gaan we bijvoorbeeld kijken of onze inzet in voetbalstadions, in horecagebieden en bij (dance) evenementen anders ingericht kan worden. Daar ligt namelijk ook een grote verantwoordelijkheid van de organisatie. Daarnaast maken we nadrukkelijk werk van het vinden van bondgenoten, partijen die samen met ons een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de veiligheid. Dat kan heel breed: van agrariërs tot scholen, van wijkraden tot gemeentelijke BOA’s. Want een ding is zeker: als overheid kunnen we het niet alleen, alle hulp is meer dan welkom”, besluit Paulissen.