Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Akerboom stopt als korpschef

Gepubliceerd op:

Nederland - In een e-mail aan medewerkers heeft Erik Akerboom eerder vandaag laten weten te stoppen als korpschef van de Nederlandse politie. Hij wordt op 1 mei directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Akerboom was sinds maart 2016 korpschef. In zijn e-mail bedankt Akerboom de collega’s voor hun vertrouwen en hun inzet.

Erik Akerboom

Beste collega,

In september 1982 begon ik in de bossen van Apeldoorn als jongen van 21 jaar aan het mooiste avontuur uit mijn loopbaan. Ik begon bij de politie. De actie, het mensenwerk en de emotie dringen tot in iedere vezel door. Dat heb ik ook als korpschef weer kunnen ervaren.

Toch stop ik als korpschef. Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met mijn benoeming als directeur-generaal van de AIVD per 1 mei aanstaande. Vorige week berichtten vele media hier al over, maar toen was de procedure nog niet afgerond. Ik kon er niets over zeggen. Wat vervelend was voor jullie en voor mij. Nu dat wel het geval is, wil ik er dus graag ook zelf iets over zeggen.

De AIVD kwam onverwacht op mijn pad en versnelde daarmee de keuze over mijn toekomst. Na vier intense jaren als korpschef neem ik nu eerder afscheid dan ik had gepland. Ik kijk terug op hoe het korps veranderde maar vooral op het geweldige werk dat door veel collega’s is verzet. Er waren aanslagen, zware en grote zaken, spannende demonstraties en vooral het dagelijkse politiewerk dat steeds weer van grote waarde bleek.  Ik heb veel waardering en bewondering voor alle collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor de veiligheid, direct of indirect. Het vertrouwen van de burger in politiemensen is groot, ook en misschien wel juist in moeilijke tijden.

Het korps kwam in de afgelopen jaren uit de grootste reorganisatie ooit, is vol in ontwikkeling, is financieel op orde met een nieuwe CAO maar zal nooit rustig zijn. De veiligheidsvragen nemen alleen maar toe en de krapte ook. Het is een hele klus om in die omstandigheden het werk te doen. De zwaarte van het werk, de menselijke maat binnen en buiten het korps, het geweld tegen politiemensen en de zorg voor elkaar moeten onder de aandacht blijven.

Als collega wil ik je bedanken voor het vertrouwen en je inzet voor het goede. Ik blijf dichtbij onze blauwe wereld in mijn nieuwe functie. Ik zal aan de samenwerking bijdragen en altijd verbonden zijn met de politie.


Met hartelijke groet,
Erik Akerboom

 

Reactie minister Grapperhaus
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageert op het vertrek: ‘Akerboom heeft de afgelopen vier jaar als korpschef een geweldige prestatie geleverd. Hij heeft het proces na de vorming van de nationale politie verder gebracht en voltooid. De samenwerking tussen de meer klassieke recherche en digitale recherche heeft hij bevorderd. Dit heeft tot indrukwekkende resultaten geleid. De aanhouding van verschillende criminele kopstukken is daar een zichtbaar voorbeeld van.‘

Directeur-generaal AIVD
Akerboom begint op 1 mei als directeur-generaal bij de AIVD, een organisatie waar hij eerder directeur democratische rechtsorde was. De komende periode wordt gezocht naar een nieuwe korpschef. Vanaf 1 april zal plaatsvervangend korpschef Henk van Essen de functie van korpschef Akerboom waarnemen.