Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Halfjaarcijfers: meer cybercrime en meer demonstraties

Gepubliceerd op:

Nederland - Meer WhatsAppfraude, demonstraties en coronabewust werken. Het coronavirus heeft in het eerste half jaar van 2020 grote invloed gehad op het werk van de politie. ‘Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers’, zegt Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef.

stockfoto politie demonstratie

Door de maatregelen tegen besmetting met en verspreiding van het coronavirus is het aantal misdrijven ongeveer gelijk gebleven, maar het soort misdrijven veranderde sterk. Dit blijkt uit het nieuwste overzicht van de criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar van 2020.

Politiewerk

De coronamaatregelen hadden directe gevolgen voor het werk van politiemensen. Bijvoorbeeld bij aanhoudingen of reanimaties komen agenten dicht bij anderen. Dit vergde extra materialen, nieuwe werkinstructies en nog meer oplettendheid. Zoveel mogelijk politiemedewerkers werkten thuis. Plankzaken werden weggewerkt en het succesvolle rechercheonderzoek 26Lemont is grotendeels door rechercheurs vanuit huis verricht. In dit onderzoek keek de politie internationaal mee bij chatgesprekken tussen criminelen via het versleutelde Encrochat.

Uitgedaagd

De laatste maand gaven de vele demonstraties de politie handenvol werk. Demonstraties van boeren bijvoorbeeld en demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Agenten hebben tijdens demonstraties professioneel opgetreden en de rust weten te bewaren. Dit in maatschappelijk onrustige tijden, waarbij ze soms flink zijn uitgedaagd en voortdurend tijdens hun werk met smartphones zijn gefilmd.’

Daling

Nadat vanaf half maart de meeste mensen vanwege het virus zoveel mogelijk thuis bleven, nam in die periode een aantal soorten criminaliteit af. Zo daalde het aantal gevallen van zakkenrollerij sterk: met 38 procent vergeleken met vorig jaar. Ook het aantal woninginbraken daalde (min 21 procent) en minder mensen reden onder invloed (min 16 procent). Met de versoepeling van de maatregelen kwam de criminaliteit ook weer op. Inmiddels is het aantal inbraken weer op niveau van voorgaande jaren.

Stijging

Het aantal gevallen van cybercrime steeg enorm, met maar liefst 169 procent vergeleken met vorig jaar. Ook (online) fraude steeg met 57 procent flink. Daarbij ging het vooral om vriend-in-nood-fraude, waarbij een crimineel zich via de app voordoet als een goede vriend die of familielid dat in nood is en het slachtoffer zo geld aftroggelt. Sinds eind april is het mogelijk om hier online aangifte van te doen. Hiervan is meteen veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden.

Overlast

Het aantal meldingen van overlast is het afgelopen halfjaar ook gestegen. Huyzer: ‘Wij zien met name een toename van geluidshinder, burenruzies en overlast door jongeren. De collega’s hebben er hun handen vol aan gehad.’

Lees meer

Overzichten met de cijfers over het afgelopen halfjaar zijn te vinden op  data.politie.nl.