Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Voordracht Hanneke Ekelmans als nieuw lid korpsleiding

Gepubliceerd op:

Den Haag - Hanneke Ekelmans is voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding per 1 september aanstaande. Hanneke, op dit moment politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, wordt in de korpsleiding onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing, ondermijning en migratie.

Hanneke Ekelmans

Vakmanschap en veilig werkklimaat

Hanneke: “Het is voor mij een eer om als lid van de korpsleiding met alle politiecollega’s in het korps vanuit professie en vakmanschap verder te werken aan een veiliger Nederland. Daarnaast wil ik me blijven inzetten voor een veilig werkklimaat voor iedereen.”

“Ik ben verheugd dat Hanneke Ekelmans lid wordt van de korpsleiding”, zegt korpschef Henk van Essen. “Rode draad in haar loopbaan is de aanpak van criminaliteit en opsporing. Zij heeft een grote staat van dienst zowel bij het Openbaar Ministerie als bij de politie. De afgelopen drie jaar was Hanneke politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, waar zij heeft gewerkt aan het terugdringen van de (zware) criminaliteit en de aanpak van grote ondermijningszaken. In combinatie met de landelijke portefeuille ondermijning een stevige opgave. Ik ken haar als een vakvrouw die op haar eigen wijze invulling zal geven aan haar nieuwe rol. Kritisch en constructief. Daarmee is Hanneke een waardevolle aanvulling voor de korpsleiding.”

Loopbaan

Hanneke Ekelmans (1965) is sinds 2017 politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan in 1988 als officier van justitie bij de arrondissementsparketten van achtereenvolgens Den Haag, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2006 fungeerde zij als hoofdofficier in Brabant Zuid-Oost. Vier jaar later trad Hanneke als directeur Opsporing en Informatie toe tot het voormalige korps Haaglanden, vanaf 2013 was ze hoofd operatiën in de eenheidsleiding Amsterdam.

Korpsleiding compleet

In de korpsleiding was een vacature ontstaan doordat Liesbeth Huyzer onlangs plaatsvervangend korpschef is geworden. Met de komst van Hanneke is de korpsleiding weer ‘compleet’: vanaf 1 september bestaat deze naast Hanneke uit Henk van Essen (KC), Liesbeth Huyzer (plv. KC), Leonard Kok en Henk Geveke.