Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politieoptreden afgelopen weekend: ‘Voortdurend balanceren voor agenten’

Laatst gewijzigd op:

Nederland - Dit weekend was er veel aandacht in de media en bij het publiek voor het optreden van de politie bij demonstraties, onder meer in Hoorn en Den Haag. In aanvulling op zijn blog van vorige week reageert korpschef Henk van Essen op deze vragen.

Korpschef Henk van Essen

‘Ons optreden – recent vooral tijdens demonstraties en bij het handhaven van de coronamaatregelen – is regelmatig stof voor discussie en debat. Zeker tegen de achtergrond van de wereldwijde aanklacht tegen racisme en discriminatie, en de rol van de politie in dat kader. Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten. We treden te soft op. Of juist te hard. Een oordeel over ons optreden is snel geveld, vaak op basis van fragmentarische beelden. Dat doet mij pijn. Het doet geen recht aan mijn politiemensen. Aan onze politiemensen.

Ik heb veel waardering voor de politiemensen die onder de huidige, soms complexe omstandigheden er moeten staan. In een steeds meer polariserende samenleving moet de politie haar werk doen. Zich neutraal opstellen, ieders recht op demonstratie waarborgen, maar ook begrenzen. Het is voortdurend balanceren. 

We zijn transparant over ons optreden en leggen daarover verantwoording af. Kritiek op de politie is goed, soms ook terecht. Maar ik zie ook voorbeelden van ongefundeerde kritiek en van incidenten die tot norm worden verheven. Twijfel aan hun professionaliteit en integriteit doet iets met individuele politiemensen. Het mag niet zo zijn dat zij terughoudend worden om de stap vooruit te zetten; het is belangrijk is dat zij dat blijven doen. Voor ieders veiligheid. Het is essentieel dat politiemensen de professionele ruimte krijgen en voelen die nodig is om goed hun werk te kunnen doen. Dat zij het vertrouwen krijgen dat ze verdienen. Dat hebben zij niet alleen van mij als korpschef, maar van de gehele politieleiding.

Als politie staan wij midden in die samenleving. Wij zijn een politie van iedereen, voor iedereen. Met politiemensen die een troostende arm om een schouder leggen als dat nodig is én de sterke arm zijn als dat moet. Die vaak als eerste voelen en weten wat er in de samenleving speelt. Wij staan naast en tussen mensen, veel vaker dan tegenover hen. Dat is de kern van onze politie. En daaraan ontlenen wij onze legitimiteit. 

Maar we begrenzen ook. Zoals het afgelopen weekend onder moeilijke omstandigheden, toen een groep mensen erop uit was de confrontatie met de politie aan te gaan. Daar heb ik waardering en respect voor. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat wij er staan als het nodig is. Dat we optreden om de orde te herstellen. En dat we doorpakken. Dat hebben we het afgelopen weekend gedaan. En daar sta ik voor.’ 

Lees ook de blog van Henk van Essen.