Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Update - Reactie op uitzending over honden Undercover in NL

Gepubliceerd op:

Nederland - Op 19 maart heeft journalist Alberto Stegeman verborgen camera opnames uitgezonden die zijn gemaakt op drie locaties van leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Deze beelden zijn schokkend om te zien. De politie benadrukt dat deze vereniging geen onderdeel is van de politieorganisatie en dat de politie ernaar streeft alleen zaken te doen met mensen die honden op diervriendelijke wijze africhten.

Stockfoto

Update: De politie heeft de beelden bekeken en ziet dat er strafbare feiten gepleegd worden. We zijn daarom een opsporingsonderzoek gestart. Als er aanhoudingen worden verricht, melden we dat via onze kanalen.

Oorspronkelijk bericht 19-03-2020

De politie richt in principe zelf geen pups af, maar koopt honden die in de basis geschikt zijn en traint deze vervolgens tot inzetbare politiehonden. Zo koopt de politie jaarlijks circa zestig jonge afgerichte honden van particuliere africhters, die veelal lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging KNPV. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is deze vereniging geen onderdeel van de politie. Er is ook geen sprake van samenwerking met de KNPV.

Diervriendelijk africhten

De politie heeft al in 2017 per brief het hoofdbestuur van de KNPV kenbaar gemaakt dat stroomgebruik bij het africhten ongewenst is. De politie vindt het schokkend om te zien hoe sommige africhters met de honden omgaan en doet sinds enige jaren bij voorkeur zaken met mensen, die honden op een diervriendelijke wijze africhten. Ook stelt de politie zich op het standpunt geen honden af te nemen die met stroom zijn afgericht. Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer afnemen. Als uit de beelden uit het programma van Alberto Stegeman herleidbaar wordt om welke africhters het gaat, dan zal de politie hier geen zaken meer mee doen.

Verwarring

De particulieren van wie de politie pups koopt, richten deze honden af met een programma dat in de basis geschikt is voor een toekomstige politiehond. Dit programma wordt door deze particulieren, veelal lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), afgesloten met een certificaat 'politiehond van de KNPV'. Dit certificaat is in het verleden zo genoemd en dat leidt tot verwarring. Dat komt omdat het hier een certificaat betreft van een particuliere vereniging en niet zoals de naam doet vermoeden een certificaat van de politie. Dit is ongewenst en daarom is de politie in gesprek met het hoofdbestuur van de KNPV en onderzoekt hoe dit, eventueel ook juridisch, is te veranderen.