Ga naar content

Samenwerkende overheden in actie tegen witwassen

Laatste update:

Oss - Vandaag is de politie in actie gekomen om witwassen te bestrijden. Deze actie is een stap in een onderzoek om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, waarbij de politie, Belastingdienst, gemeente Oss en het Openbaar Ministerie betrokken zijn. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op meerdere locaties, onder andere bij het woonadres van een man uit Oss die ervan wordt verdacht op grote schaal geld wit te wassen.

Resultaten

Er is beslag gelegd op de financiële administratie van de verdachten, op diverse onroerende zaken, op bankrekeningen en op een voertuig. In totaal zijn er vandaag drie verdachten aangehouden in dit onderzoek. Naast een 51-jarige man uit Oss zijn een man en een vrouw uit Berghem van 58 en 51 jaar aangehouden.

Geschiedenis

In dit onderzoek worden deze drie personen verdacht van witwassen. Eerder al, in een ander onderzoek, werd de 51-jarige man uit Oss verdacht als opdrachtgever van de brandstichting bij café de Schutskooi in Oss in 2017 .

Naast deze verdenkingen wordt de 51-jarige man ook verdacht van verzekeringsfraude, waarbij ook een makelaar uit Lent is betrokken. Zowel de zaak over de brandstichting als van de verzekeringsfraude moeten nog voorkomen.

Samen sterk tegen ondermijning

Dit onderzoek loopt omdat er verdenkingen zijn van ondermijnende criminaliteit rondom deze persoon. Om ondermijnende criminaliteit duurzaam te stoppen, slaan verschillende overheidspartners de handen in één. Vanuit diverse bevoegdheden liggen er kansen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken, denk aan strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale maatregelen.

Door samen te werken als één overheid zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Ook bij vermoedens van bijvoorbeeld witwassen is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. #Samensterktegenondermijning