Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jaarverantwoording politie 2019: stijging aantal geregistreerde misdrijven

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Vandaag presenteert de politie de jaarverantwoording 2019. Na een jarenlange daling is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 voor het eerst in lange tijd weer gestegen, van ongeveer 770.000 in 2018 naar iets meer dan 800.000 in 2019. Een stijging van bijna 4 procent. De grootste stijger was fraude, waarbij burgers en bedrijven slachtoffer werden. In 2019 steeg dat aantal met bijna 20.000, een stijging van 30 procent. De Jaarverantwoording 2019 van de politie schetst een beeld van de inzet en resultaten op hoofdlijnen en gaat in op de belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvoering van het korps.

Politieagent op de rug

In het voorwoord, dat werd geschreven door Erik Akerboom als verantwoordelijke voor de operationele resultaten in 2019, staat de voormalig korpschef uitvoerig stil bij de moord op advocaat Derk Wiersum, de tramaanslag in Utrecht en het oppakken van Ridouan T. in Dubai. ‘Wie terugkijkt op 2019 kan niet om een aantal ingrijpende gebeurtenissen heen. Maandag 18 maart begint als een rustige dag als om 10.42 uur de melding via de porto binnenkomt: “schietincident in tram”. Vier onschuldige reizigers komen om het leven, de schutter slaat op de vlucht. Het scenario Manhunt ligt klaar voor uitzonderlijke situaties als deze en treedt in werking. Al enkele uren laten wordt de dader gepakt. Daar krijgen de collega’s terecht veel complimenten voor. […] En 2019 sloten we af met het geweldige nieuws van de arrestatie van Ridouan T. in Dubai. Dankzij een maandenlange speurtocht en in intensieve samenwerking met internationale collega’s. En niet veel later hadden we ook zijn belangrijkste handlanger te pakken.’

Lees hier de jaarverantwoording, met daarin een voorwoord van (voormalig) korpschef Erik Akerboom


Bekijk hier de infographic ‘Cijfers van de politie 2019’
 (PDF)

Minder zichtbaar, meer merkbaar

Minder zichtbaar, maar steeds sterker merkbaar, zijn de gevolgen van cybercriminaliteit. Het aantal slachtoffers van die vorm van criminaliteit neemt toe, zeven op de tien Nederlanders heeft hier wel eens mee te maken gehad. Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale kant en strekt zich vaak uit naar andere landen. Fraude met handel via internet steeg met 31 procent. De politie ziet bovendien dat steeds meer jongeren online delicten plegen. Bij online fraude neemt het aandeel verdachten onder de 18 jaar flink toe: van 12 procent in 2018 naar 29 procent in 2019. De politie zet in op het keren van deze trend, onder andere met een publiciteitscampagne liet de politie in 2019 zo’n 10.000 jongeren zien hoe hun online experimenteergedrag met één klik kan uitmonden in cybercrime.

Nieuwe collega’s, nieuwe kwaliteiten

De verschuivingen in criminaliteit vragen om een politie die met die ontwikkelingen meegaat. De komende jaren gaan 17.000 collega’s met pensioen of iets anders doen. Daar komen nieuwe mensen voor terug. Het afgelopen jaar solliciteerden er ruim 31.500 mensen op een operationele functie bij de politie, een stijging van 58 procent (was bijna 20.000 in 2018). Tegelijkertijd blijven veel collega’s trouw aan de organisatie. Bijna 5000 collega’s vierden een ambtsjubileum, zij waren 12.5, 25 of 40 jaar in dienst. 2,3 procent van de collega’s ging iets anders doen buiten het korps. Binnen het korps kregen ruim 6000 fte’s een nieuwe functie, op een totaal van 61.605 fte’s (iets meer dan 10 procent).

Vraag naar politie

Net als voorgaande jaren was de vraag naar politie groot. In 2019 werd bijna 2,95 miljoen keer naar 112 gebeld (bijna 70.000 keer meer dan het jaar daarvoor) en bijna 4,5 miljoen keer naar 0900 8844 (bijna 200.000 keer minder dan in 2018). Volgens de politie zijn er indicaties dat het alarmnummer-112 steeds meer te maken krijgt met meldingen die georiënteerd zijn op assistentie en handhaving en minder naar aanleiding van criminaliteit. Als burgers 0900 8844 belden kregen ze in 66 procent van de gevallen binnen 20 seconden iemand aan de lijn. De 2,95 miljoen 112 meldingen leidden in 58 procent van de gevallen ook tot inzet. Van de bijna 300.000 prio-1 spoedmeldingen, was de politie in 84,6 procent van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Deze cijfers stonden eerder al op het dataportal van de politie.

Financiën

De totale uitgaven van de politie in 2019 bedroegen iets meer dan 6 miljard euro. 78 procent van de financiële middelen, ruim 4,6 miljard euro, werd besteed aan personeel en aan het opleiden van personeel. De overige 22 procent zijn kosten voor onder andere huisvesting, vervoer, automatisering, geweldsmiddelen en uitrusting. In 2019 is een verdere stap gezet in het krijgen van meer grip op de (financiële) sturing en beheersing van de politieorganisatie. Er is sprake van een gezonde financiële positie; over 2019 was het resultaat positief met 5 miljoen euro en bedroeg het eigen vermogen per 31 december 178 miljoen euro.