Ga naar content

Succesvolle vangactie wildcrossers in de bossen van Schaijk

Laatste update:

Schaijk - Afgelopen weekend was de maat vol met de overlast van crossmotoren in Schaijk. Een spontane doeltreffende actie van handhavers heeft geresulteerd in vele bekeuringen en daarmee is er een krachtig signaal afgegeven aan de wildcrossers.

Crossmotoren veroorzaken overlast in natuur- en stiltegebieden. Ze wekken veel ergernis bij ruiters, wandelaars en fietsers. De geluidsoverlast verstoort de rust van mens en dier. Ook rijden crossmotoren de wegen en paden in natuurgebieden kapot.

Motorrijders crossen echter steeds vaker in gebieden, die gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer omdat dit kwetsbare gebieden  zijn die  aangemerkt zijn als als natuur- en/of stiltegebied. Zo ook in de omgeving van Schaijk.

Handhaving

Het afgelopen weekend kwamen er vele meldingen binnen van omwonenden die klaagden over de overlast van de vele crossmotoren in de omgeving. Meerdere eenheden vanuit de politie maar ook vanuit de BOA’s van de gemeente Landerd werden richting de plassen van Hoffmans gestuurd om poolshoogte te nemen.

Aangekomen op de locatie vielen de vele auto’s op die geparkeerd stonden met trailers waarop crossmotoren geparkeerd konden worden.

Al snel werd er een plan gesmeed om de wildcrossers staande te houden. De toegangswegen naar de bossen werden door voertuigen van de handhavers dichtgezet. Een heuse drijfjacht werd opgezet om zo de wildcrossers op te “vangen”. En met succes!

Tijdens de actie zijn er 40 personen staande gehouden en zijn er veel bekeuringen uitgeschreven voor diverse feiten. Wat opvallend was dat er veel wildcrossers aanwezig waren uit de Randstad die op social media hadden opgeroepen om te gaan crossen in Schaijk.

Na een schouw van het natuurgebied door de handhavers is gebleken dat de crossers met hun motoren flink hebben huisgehouden en op sommige plekken de natuur behoorlijk hebben aangetast. Naast de al uitgeschreven bekeuringen wordt er bekeken of de wildcrossers ook voor andere strafbare feiten kunnen worden bestraft.