Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Medewerker Landelijke Eenheid ontslagen

Gepubliceerd op:

Driebergen-Rijsenburg - De politie heeft op 5 november 2020 een medewerker van de Landelijke Eenheid ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. De medewerker werd in februari 2020 in Amsterdam buiten functie gesteld.

Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit & Klachten (VIK) bleek dat de medewerker omgang had met personen die een imago hebben dat in strijd is met haar functie als politieambtenaar. Zij onderhield onder andere contacten met personen uit het criminele milieu. Verder wees het onderzoek uit dat de medewerker verdovende middelen gebruikte. Het gebruik van verdovende middelen door politieambtenaren, ook in vrije tijd, is onacceptabel en wordt daarom ook aangemerkt als zeer ernstig plichtsverzuim.

Volgens de politie is het gedrag van de medewerker norm overschrijdend en ernstig in strijd met het integriteitsbeginsel van de politie. Integriteit is voor de politie een kernwaarde.
De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven en onkreukbaar zijn. Signalen van mogelijke integriteitsschendingen door politiemedewerkers worden daarom altijd onderzocht.