Ga naar content

Servicenummer 0900-8844 weer bereikbaar na storing

Laatste update:

Nederland - Het landelijk servicenummer 0900-8844 is weer bereikbaar na een eerdere storing vanmiddag.

xx

Door de storing konden melders problemen ondervinden bij het bellen naar ons landelijk servicenummer 0900-8844 . Niet-spoedeisende meldingen konden wel gemeld worden via social media of het meldingsformulier op politie.nl. Halverwege de middag waren de problemen met het servicenummer weer verholpen en was 0900-8844 weer goed bereikbaar.

Het telefoonnummer voor spoedmeldingen, 112,  heeft geen hinder ondervonden van de storing.