Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Betrokkenheid burgers bij onlusten

Laatst gewijzigd op:

Limburg - Naar aanleiding van de onlusten na het intreden van de avondklok hebben meerdere groepen burgers zich spontaan verenigd en al dan niet gemeld bij gemeenten en politie met de intentie om relschoppers tegen te houden. De politie is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en is bevoegd om geweld te gebruiken vanuit de haar toegekende wettelijke bevoegdheid. Als burgers hier toch een actieve rol in nemen, kan dit leiden tot situaties waarin behulpzame burgers strafbare feiten plegen waartegen de politie, onder het gezag van het Openbaar Ministerie, zal optreden.

Samen bijdragen aan de veiligheid

De betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen omgeving is echter van groot belang. Er zijn meerdere manieren waarop burgers, met inachtneming van de COVID maatregelen en de avondklok, een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en openbare orde in hun directe omgeving. Dit wordt al langer aangemoedigd vanuit de overheid. Het gaan dan bijvoorbeeld om buurtpreventie, het actief melden van strafbare feiten of verdachte situaties via 112, en het melden van strafbare feiten via meld misdaad anoniem.