Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Feestje in Hulst loopt behoorlijk uit de hand

Een meisje dat woonachtig is in de Händelstraat in Hulst besloot een feestje te geven terwijl haar ouders met vakantie waren. Helaas veroorzaakten de feestgangers zoveel overlast dat die gemeld werd bij de politie. Vijf mensen werden aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex.

stockfoto politie

Omstreeks 02.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag meldden twee agenten zich bij de woning omdat omwonenden hadden geklaagd over geschreeuw en harde muziek. In de woning en de tuin waren ongeveer 60 beschonken of dronken jongeren aanwezig, de agenten vertelden de aanwezigen dat het feestje ten einde was en dat iedereen zich huiswaarts moest begeven. Ongeveer de helft van de gasten voldeed netjes aan het verzoek en vertrok, maar de andere helft bleef vervelend aanwezig en weigerde te vertrekken. Een gedeelte van de jongeren vluchtte over de schutting en door omliggende tuinen. Of hierdoor schade is ontstaan is nog niet bekend.

Bekogeld met stenen

Op een zeker moment verplaatste het gezelschap zich naar buiten en bekogelde de politiemensen met stenen. Door de twee agenten werd assistentie gevraagd aan andere collega’s. Die waren snel ter plaatse. Door de agenten werd meerdere keren gewaarschuwd dat geweld zou worden gebruikt als de groep geen gehoor zou geven aan de gegeven bevelen. De groep keerde zich vervolgens tegen de politie. Enkele jongeren gebruikte hun verstand en poogde de rest te kalmeren en weg te sturen. De groep verplaatste zich in de richting van de Zoetevaart en bleef met stenen gooien. Ook werden de politiemensen voor van alles uitgemaakt. De agenten zagen zich genoodzaakt om hun wapenstok te trekken en deelden daarmee tikken uit aan jongeren die hen aanvielen.

Zes verdachten in politiecellencomplex
Agenten zagen dat een jongen hard tegen een verkeersbord sloeg en besloten hem aan te houden. Een motoragent reed naar hem toe. Een persoon uit de groep rende vervolgens hard naar de motoragent toe en trapte tegen de motor, kennelijk met de bedoeling om de aanhouding te belemmeren. De jongen die tegen het verkeersbord sloeg is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Er volgden nog vier aanhoudingen voor openlijke geweldpleging, poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel, baldadigheid en belediging van politiemedewerkers. De agenten doen allemaal aangifte. Meer aanhoudingen worden ook niet uitgesloten.

De aangehouden verdachten zijn jongens afkomstig uit Hulst en Sint Jansteen. Zij variëren in leeftijd van 18 tot 22 jaar. Ook het meisje dat het feestje organiseerde is aangehouden. Alle verdachten zijn ingesloten in een politiecellencomplex waar zij de nacht verder doorbrachten en worden zaterdag gehoord. Door de agenten werd contact gelegd met de ouders van het meisje dat het feest had georganiseerd. Zij zijn meteen teruggereisd.

Onderzoek ingesteld
Door de politie wordt deze zaak grondig onderzocht. Het is onacceptabel dat er geweld gebruikt wordt tegen politiemensen en andere medewerkers met een publieke taak. Elk incident is er een teveel. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren en gaan de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers en het handhaven van de openbare orde. Wanneer mensen over de grens gaan wordt dat niet getolereerd. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.

De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politiemedewerkers die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.