Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Zondag een nieuwe editie van ‘Ik Fiets Vriendelijk’

Gepubliceerd op:

Heuvelland - Twee groene ventieldopjes als beloning voor de vriendelijke fietser, een waarschuwing of zelfs een boete voor asociaal gedrag op de fiets. Na eerdere succesvolle edities van de campagne ‘Ik Fiets Vriendelijk - On Tour’ controleren politiemotards zondag 11 juli weer samen met twee motorverenigingen in het zuiden van Limburg fietsers op hun gedrag.

Wielrenners die zich goed gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers. Als het nodig is worden er ook bekeuringen uitgeschreven bij overtredingen die worden geconstateerd. Denk bijvoorbeeld aan het negeren van rood licht en hinderen van ander verkeer.

Belonen voor goed gedrag
Minimaal 8 motoren rijden zondag door het Limburgse Heuvelland. Dit zijn 4 motoragenten van Politie Limburg in combinatie met 4 verkeersregelaars/motards van twee motorverenigingen. Zij rijden in koppels en controleren op locaties waar zich vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Hiermee geeft de campagne gehoor aan signalen van bewoners van het Heuvelland, die aangeven regelmatig last te hebben van onveilige fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen. 

Verbeterslag
Met dit beleid én de centrale coördinatie van wielertoertochten door Limburg Cycling is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar deze verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige fietsers.

Samenwerkingspartners
De campagne is een samenwerking tussen Politie Limburg, Limburg Cycling, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Stichting Motard Stein, Stichting Euro Motard Service én de Stichting Ik Fiets Vriendelijk. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Velo-t en de Limburgse Wielergemeenten.