Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Diversiteit politie neemt geleidelijk toe

Gepubliceerd op:

Nederland - Bij de politie werken iets meer collega’s met een migratieachtergrond dan voorgaande jaren. Het verschil is klein. Had de afgelopen drie jaar steeds gemiddeld zo’n 13 procent van de collega’s een migratieachtergrond, afgelopen december was dit gestegen naar 14 procent. Zorgelijk blijft wel dat onder aspiranten die de politie verlaten, relatief veel aspiranten zijn met een migratieachtergrond.

Uniform zijaanzicht

Dit blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit bij de politie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteert. Bij de cijfers is gekeken naar migratieachtergrond van het politiepersoneel. In totaal is nu 38 procent van de huidige politiemedewerkers een vrouw. Van alle nieuwe collega’s is 44 procent een vrouw.

Samenstelling

De cijfers zijn uitgesplitst voor operationele collega’s, niet-operationele medewerkers en aspiranten.

Weinig verloop

Hoe het personeelsbestand bij de politie is samengesteld, verandert maar langzaam. Dit komt onder meer doordat bij de politie relatief weinig mensen weggaan. Bij de overheid is het gewoon dat zo’n 8 procent per jaar uitstroomt. Bij de politie is dit ongeveer 4,5 procent.

In- en uitstroom

In totaal had vorig jaar 19 procent van de mensen die nieuw bij de politie kwamen werken een migratieachtergrond. Van de mensen die de politie verlaten, had - net als in de voorgaande jaren - in totaal 13 procent een migratieachtergrond.

Aspiranten

Van de aspiranten die instroomden, had afgelopen jaar 16 procent een migratieachtergrond, ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. De twee jaar daarvoor lag dit cijfer hoger: op zo’n 22 procent. Maar vooral zorgelijk lijkt dat relatief veel aspiranten met een migratieachtergrond de politie verlaten. Van alle aspiranten die vertrekken, heeft maar liefst 32 procent een migratieachtergrond. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Daarom doen we onderzoek naar waarom aspiranten met een migratie-achtergrond de politie verlaten. Komt dat omdat ze zich niet thuis voelen bij de politie? Zijn er bijvoorbeeld belemmeringen waardoor de opleiding niet wordt voltooid of hebben ze zich verkeken op de opleiding en het beroep van agent? Wij willen dat uiteraard graag weten zodat we er ook iets aan kunnen doen.’

Aanpak

De komende vier jaar werft de politie zo’n 3.600 nieuwe collega’s per jaar. ‘We zetten de komende jaren dan ook fors in op meer diversiteit. We willen meer collega’s met verschillende achtergronden. We willen een korps zijn waar voor iedereen plek is. De diversiteit is van belang omdat dit de politie de mogelijkheid geeft om in de haarvaten van de samenleving te kunnen acteren. Het gaat ook om in verbinding zijn met de samenleving en om het vertrouwen van de burger’, aldus Huyzer.

De vier Randstedelijke eenheden werken in de komende jaren toe naar 35 procent instroom.