Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Oscar Dros en Rob van Bree naar leiding Landelijke Eenheid

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - Oscar Dros wordt door de korpschef bij de minister voorgedragen voor een kroonbenoeming tot politiechef van de Landelijke Eenheid. Daarnaast wordt Rob van Bree benoemd tot plaatsvervangend politiechef en hoofd operatiën van diezelfde eenheid.

Dros en Van Bree

Oscar Dros is momenteel politiechef van de eenheid Oost-Nederland. Hij volgt per 1 februari 2022 Jannine van den Berg op, die eerder aankondigde te zullen vertrekken als politiechef van de Landelijke Eenheid.

Dros: ‘Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om deze stap te maken. Wel realiseer ik me dat er een stevige uitdaging ligt om te komen tot een Landelijke Eenheid die toekomstbestendig is. Tegelijkertijd vindt er nu al veel waardevol politiewerk plaats om trots op te zijn. Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren de eenheid Oost-Nederland mede vorm mogen geven. Dit samen met vele bevlogen en betrokken collega’s. Met diezelfde betrokkenheid en bevlogenheid richt ik mij vanaf 1 februari op mijn nieuwe klus.’ Dros startte zijn loopbaan bij de gemeentepolitie Utrecht en was onder andere korpschef van Groningen en politiechef van de eenheid Noord-Nederland.

Van Bree plaatsvervangend politiechef LE

Rob van Bree is net teruggekeerd van een jaar bij de Australian Federal Police, waar hij verantwoordelijk was voor diverse innovatietrajecten en de Commissionair van de AFP heeft geadviseerd naar aanleiding van een lopende reorganisatie. Met ingang van 15 november 2021 start hij als plaatsvervangend politiechef bij de Landelijke Eenheid.

Van Bree wordt daarbij verantwoordelijk voor het hele proces van de opsporing binnen de Landelijke Eenheid, inclusief de intelligence, het heimelijk werken en de expertise. 'Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. De Landelijke Eenheid is een prachtige en veelzijdige eenheid waar collega’s met passie, expertise en ervaring werken binnen uiteenlopende vakgebieden. Ik zal mijn uiterste best doen mijn bijdrage te leveren, zeker gezien de uitdagingen waarmee de eenheid zich geconfronteerd ziet.'
Van Bree was eerder diensthoofd van de regionale recherche en hoofd operatiën in de eenheden Noord-Holland en Midden-Nederland.

Vertrekkend politiechef Jannine zal namens de korpschef op nationaal niveau richting en sturing gaan geven aan het internationaal werken. Daarnaast houdt zij de portefeuille intelligence. Willem Woelders is gevraagd binnen de eenheidsleiding Landelijke Eenheid uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de commissie Bos om Bewaken en Beveiligen als hoofdtaak integraal in de politieorganisatie in te richten.

Aansprekende resultaten

Korpschef Henk van Essen: ‘Dankzij de bijdrage van heel veel collega’s van een grote verscheidenheid aan specialismen, heeft de Landelijke Eenheid onder leiding van Jannine de afgelopen periode zeer aansprekende operationele resultaten geboekt en in de fase na de reorganisatie vele organisatorische veranderingen ingezet. Ik dank Jannine voor haar inzet hiervoor. Tegelijkertijd weten we op basis van signalen van collega’s en een aantal recent verschenen onderzoeksrapporten, dat fundamentele veranderingen nodig zijn om vraagstukken op het gebied van structuur, cultuur en leiderschap binnen de eenheid verder te brengen. Namens de korpsleiding wens ik Oscar en Rob veel succes in het vormgeven aan deze beweging, samen met collega’s en alle betrokken partijen.’