Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nieuw team bewaken en beveiligen operationeel

Laatst gewijzigd op:

Nederland - Elke politie-eenheid krijgt in 2021 en 2022 de beschikking over een speciaal Team Bewaken en Beveiligen (TBB). De teams, die werkzaamheden verrichten in het lagere segment van het Stelsel Bewaken en Beveiligen, moeten de druk op de basisteams verminderen. De basisteams zijn al langere tijd veel personeel kwijt aan de zogenoemde Bewakingseenheid, die zich bezighoudt met bewaken en beveiligen van personen en objecten.

Team Bewaken en Beveiligen

Met uitzondering van de Landelijke Eenheid krijgt elke eenheid een eigen TBB. In de eenheden Midden-Nederland en Amsterdam zijn de teams inmiddels operationeel. De teams in de andere eenheden worden de komende tijd ingericht en zijn naar verwachting in de loop van 2022 volledig inzetbaar. De teams kunnen zowel binnen als buiten de eigen eenheid worden ingezet.

Dreiging

Door toegenomen dreiging van de georganiseerde misdaad en liquidaties van de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries staat het Stelsel Bewaken en Beveiligen onder druk. Er zijn dagelijks honderden politiemensen nodig om onder meer misdaadjournalisten, rechters, politici, officieren van justitie en getuigen te beschermen.

Druk

Een aanzienlijk deel van de beveiligingswerkzaamheden door de politie komt voor rekening van de zogenoemde Bewakingseenheid. Het personeel van deze eenheid wordt geleverd door de basisteams, die ook verantwoordelijk zijn voor regulier politiewerk. Door de structurele inzet van de Bewakingseenheid is grote druk op de basisteams ontstaan. Mede om die druk te verlichten, is besloten tot de oprichting van de TBB’s. Zij zullen een deel van de taken van de BE kunnen overnemen.

Bevoegdheden

Elk team bestaat uit tien medewerkers beveiliging (schaal 6) en twee leidinggevenden. De medewerkers zijn uitgerust met alle geweldsmiddelen, waaronder het vuurwapen. De bevoegdheden en geweldsmiddelen beperken zich tot inzet binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen. De medewerkers van elk TBB zijn getraind en opgeleid door specialisten uit de organisatie om afwijkend gedrag waar te nemen. Ze delen de informatie met afdelingen die met deze signalen aan de slag gaan. Belangrijk is dat het TBB wordt ingezet voor taken waarvoor dit team is uitgerust en opgeleid. Andere specialistische eenheden of kwaliteitsgroepen binnen het stelsel bewaken en beveiligen blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden in het midden en hoge segment van het stelsel. Ook daar is verdere versterking noodzakelijk en zal extra geld nodig zijn om dat te kunnen realiseren.

Experiment

Vanwege de specifieke en taakgericht inzet op bewaken en beveiligen en om niet de teveel capaciteit weg te trekken uit de basisteams, is er voor gekozen om de functie voor het TBB ook voor ATH boa’s open te stellen. Zij worden aangestuurd door een Operationeel Expert en Senior Beveiliging, die beiden een executieve achtergrond hebben. De inzet van ATH boa’s op het nieuwe team TBB wordt beschouwd als een experiment voor vier jaar, met een duur tot uiterlijk 1 april 2025.